De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

God doet verschillend werk in verschillende tijdperken

Snelheid

God doet verschillend werk in verschillende tijdperken

In de laatste dagen is het een feit

dat 'het Woord vlees wordt'

Dat wordt bereikt door God.

I

Door Zijn feitelijke werk op aarde, zorgt God ervoor dat de mens Hem kent,

met Hem in verbintenis gaat en Zijn feitelijke daden ziet.

Hij doet de mens duidelijk zien dat Hij soms wel of geen

tekenen toont of wonderen verricht.

Dit hangt af van het tijdperk.

Dit toont dat God in staat is om tekenen en wonderen te laten zien,

maar Hij verandert Zijn werken afhankelijk van Zijn werk en het tijdperk.

Want 't is een ander tijdperk, een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk.

II

In de huidige fase van werk,

toont Hij geen tekenen of wonderen

die Hij deed in het tijdperk van Jezus,

omdat Zijn werk in dat tijdperk anders was.

God doet dat werk nu niet.

En sommigen denken dat Hij het niet kan doen

of God niet is omdat Hij het niet doet.

Is dat niet juist een misvatting?

God is in staat om tekenen en wonderen te tonen,

maar Hij werkt in een ander tijdperk

en doet daarom dit soort werk niet.

Want 't is een ander tijdperk,

een andere fase van Gods werk, de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk.

III

Oh, de mens leert God kennen door de manier waarop God werkt.

Deze kennis brengt in de mens het geloof in God, in Zijn werk en daden teweeg.

Want 't is een ander tijdperk, een andere fase van Gods werk,

de daden die God ontrafelt zijn anders.

Het geloof van de mens in God is niet in tekenen, wonderen of mirakels,

maar in Zijn echte werk gedurende het nieuwe tijdperk,

gedurende het nieuwe tijdperk, gedurende het nieuwe tijdperk.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Alle dingen leven in de regels en wetten van God

Volgende:Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

Gerelateerde media

 • Lied van de overwinnaars

  I Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God be…

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

  I Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan. Zij die zich bevrijd hebben van Satan…

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…