We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

582 De verachtelijke bedoelingen achter het geloof van de mens in God

Vocale begeleiding: Mijn daden zijn groter in aantal dan de zandkorrels van het strand, en mijn wijsheid is groter dan die van al de zonen van Salomo, toch zien mensen mij alleen als een arts met weinig aanzien en een onbekende leraar van mensen!

1 Hoeveel mensen geloven in mij alleen maar opdat ik hen zou kunnen genezen? Hoeveel mensen geloven in mij alleen maar opdat ik mijn krachten zou kunnen gebruiken om onreine geesten uit hun lichaam te verdrijven? En hoeveel mensen geloven in mij alleen maar om vrede en vreugde van mij te ontvangen? Hoeveel mensen geloven in mij alleen maar om grotere materiële rijkdom van mij te eisen? Hoeveel mensen geloven in mij alleen maar om dit leven in vrede door te brengen en om veilig en gezond te zijn in de toekomstige wereld? Hoeveel mensen geloven in mij om het lijden van de hel te vermijden en de zegeningen van de hemel te ontvangen? Hoeveel mensen geloven in mij enkel vanwege tijdelijke troost, zonder ernaar te streven in de komende wereld iets te bereiken?

2 Toen ik mijn woede over de mensheid bracht en alle vreugde en vrede terugnam die deze eens bezat, begon de mens te twijfelen. Toen ik de mens het lijden van de hel gaf en de zegeningen van de hemel terugeiste, veranderde de schaamte van de mens in kwaadheid. Toen de mens mij vroeg om hem te genezen, besteedde ik geen aandacht aan hem en voelde ik een afkeer jegens hem. De mens ging ver weg van mij en zocht daarvoor in de plaats de weg van kwaadaardige geneeskunde en tovenarij. Toen ik alles wegnam wat de mensen van mij hadden geëist, verdween iedereen spoorloos. Dus zeg ik dat de mens geloof in mij heeft, omdat ik te veel genade schenk, en er veel te veel is om te verkrijgen.

Naar ‘Wat weet jij over het geloof?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen

Volgende:De mensen die leven in zo’n smerig land

Gerelateerde media