813 De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen

Vers 1

God kennen moet worden bereikt

bij het einde van Gods werk.

Het is de laatste vereiste van God aan de mens.

Hij doet dit omwille van Zijn laatste getuigenis.

Hij doet Zijn werk

opdat de mens zich ten slotte tot Hem keert.


Voor-refrein 1

Alleen door God te kennen, heeft de mens waar geloof.

Alleen door God te kennen

kan hij God echt vrezen en gehoorzamen.

Degenen die God niet kennen, zullen nooit komen

tot echte gehoorzaamheid en eerbied voor God.


Refrein

De mens kan alleen van God leren houden

door God te kennen.

En hoe hij ook zoekt of wat hij ook wil winnen,

hij moet in staat zijn kennis van God te verkrijgen.

De mens kan Gods hart tevredenstellen

op die manier, op die manier.


Vers 2

Het kennen van God omvat ook Zijn gezindheid kennen,

Zijn wil begrijpen en weten wat Hij is.

Welk aspect je ook

leert kennen, je moet een prijs betalen,

je moet echt willen gehoorzamen,

of je kan niet volgen tot het einde.


Voor-refrein 2

Het werk van God is onverenigbaar

met de noties van de mens.

Het is moeilijk voor de mens om te weten wat God is

en al wat Hij doet en zegt.

Als de mens God wel volgen wil

maar Hem niet wil gehoorzamen,

dan heeft hij niets gewonnen, niets gewonnen.


Refrein

De mens kan alleen van God leren houden

door God te kennen.

En hoe hij ook zoekt of wat hij ook wil winnen,

hij moet in staat zijn kennis van God te verkrijgen.

De mens kan Gods hart tevredenstellen

op die manier, op die manier.


Naar ‘Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 812 Oprechte volgers van God kunnen standvastig blijven in beproevingen

Volgende: 814 God wint hen die ware kennis van Hem hebben

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek