We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

813 De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen

Snelheid

813 De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen

Vers 1

God kennen moet worden bereikt

bij het einde van Gods werk.

Het is de laatste vereiste van God aan de mens.

Hij doet dit omwille van Zijn laatste getuigenis.

Hij doet Zijn werk

opdat de mens zich ten slotte tot Hem keert.

Voor-refrein 1

Alleen door God te kennen, heeft de mens waar geloof.

Alleen door God te kennen

kan hij God echt vrezen en gehoorzamen.

Degenen die God niet kennen, zullen nooit komen

tot echte gehoorzaamheid en eerbied voor God.

Refrein

De mens kan alleen van God leren houden

door God te kennen.

En hoe hij ook zoekt of wat hij ook wil winnen,

hij moet in staat zijn kennis van God te verkrijgen.

De mens kan Gods hart tevredenstellen

op die manier, op die manier.

Vers 2

Het kennen van God omvat ook Zijn gezindheid kennen,

Zijn wil begrijpen en weten wat Hij is.

Welk aspect je ook

leert kennen, je moet een prijs betalen,

je moet echt willen gehoorzamen,

of je kan niet volgen tot het einde.

Voor-refrein 2

Het werk van God is onverenigbaar

met de noties van de mens.

Het is moeilijk voor de mens om te weten wat God is

en al wat Hij doet en zegt.

Als de mens God wel volgen wil

maar Hem niet wil gehoorzamen,

dan heeft hij niets gewonnen, niets gewonnen.

Refrein

De mens kan alleen van God leren houden

door God te kennen.

En hoe hij ook zoekt of wat hij ook wil winnen,

hij moet in staat zijn kennis van God te verkrijgen.

De mens kan Gods hart tevredenstellen

op die manier, op die manier.

Naar ‘Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Oprechte volgers van God kunnen standvastig blijven in beproevingen

Volgende:God wint hen die ware kennis van Hem hebben

Gerelateerde media

 • Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

  I Echt geloof in God betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben. Voor de dui…

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.

 • Lof voor God van de nakomelingen van Moab

  Couplet 1 De nakomelingen van Moab huilen in kwelling, droevige gezichten nat van tranen. Het oordeel van Gods woorden doet me beven van angst. Met na…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!