De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden

Snelheid

Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden

I

Al wie de nu gesproken woorden van de Heilige Geest hoort is gezegend.

Het maakt niet uit hoe men vroeger was, of hoe de Heilige Geest in hen werkte.

Zij die Zijn meest recente werk volgen, zijn gezegend.

Zo niet worden ze uitgeschakeld.

Nu deze groep mensen, die Gods nieuwste werk hebben aanvaard,

waren voorbestemd vóór de eeuwen en zijn het meest gezegend van allemaal.

Je hoort Gods stem direct, je ziet Zijn verschijning.

Dus in de hemel, op aarde en door de eeuwen heen,

is er niemand meer gezegend dan jij.

II

Wees als een zuivere maagd, ontvang het nieuwe,

zoek het werk van de Heilige Geest,

en zet oude noties opzij, en gehoorzaam het werk van God vandaag.

God wil hen die 't nieuwe licht accepteren, zij die Zijn nieuwste werk kennen.

Nu deze groep mensen, die Gods nieuwste werk hebben aanvaard,

waren voorbestemd vóór de eeuwen en zijn het meest gezegend van allemaal.

Je hoort Gods stem direct, je ziet Zijn verschijning.

Dus in de hemel, op aarde en door de eeuwen heen,

is er niemand meer gezegend dan jij.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Hoe moet je je eigen woorden en daden behandelen

Volgende:Volg je Gods huidige werk

Gerelateerde media