We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

517 Geloven in God is God proberen te kennen

1 Waar je ook naar streeft, het is allemaal bedoeld om door God vervolmaakt te worden, het is allemaal bedoeld om Gods woord te ervaren, Gods hart tevreden te stellen; het is allemaal bedoeld om de lieftalligheid van God te ontdekken, het is allemaal om een pad te zoeken om te praktiseren met echte ervaringen met als doel in staat te zijn je eigen rebelse gezindheid af te werpen, een normale staat in jezelf te bereiken, in staat te zijn om volledig te conformeren aan Gods wil, een correct persoon te worden en een zuiver motief te hebben in alles wat je doet. De reden dat je al deze dingen ervaart, is om te komen tot het kennen van God en om levensgroei te verwezenlijken.

2 Hoewel wat je ervaart Gods woord is en wat je ervaart werkelijke gebeurtenissen zijn, de mensen, zaken en dingen in je omgeving, uiteindelijk kun je God kennen en door God worden vervolmaakt. Of je nu zoekt naar vervolmaking door God of om te getuigen voor God, in z’n geheel gezien gaat het er uiteindelijk om God te kennen; het is om ervoor te zorgen dat het werk dat Hij in jou doet niet tevergeefs is, zodat je eindelijk dingen leert kennen als de realiteit van God, Zijn grootheid, meer nog Gods nederigheid en verborgenheid en de hoeveelheid werk die God in jou verricht.

Naar ‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Span je in om Gods woord te beoefenen

Volgende:Gezegend zijn zij die zich waarlijk uitputten voor God

Gerelateerde media

 • Wat gelovigen zouden moeten nastreven

  I Hoeveel werk heeft God in jou gedaan? Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd? Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou. A…

 • Lof voor God van de nakomelingen van Moab

  Couplet 1 De nakomelingen van Moab huilen in kwelling, droevige gezichten nat van tranen. Het oordeel van Gods woorden doet me beven van angst. Met na…

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.