De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

517 Geloven in God is God proberen te kennen

1 Waar je ook naar streeft, het is allemaal bedoeld om door God vervolmaakt te worden, het is allemaal bedoeld om Gods woord te ervaren, Gods hart tevreden te stellen; het is allemaal bedoeld om de lieftalligheid van God te ontdekken, het is allemaal om een pad te zoeken om te praktiseren met echte ervaringen met als doel in staat te zijn je eigen rebelse gezindheid af te werpen, een normale staat in jezelf te bereiken, in staat te zijn om volledig te conformeren aan Gods wil, een correct persoon te worden en een zuiver motief te hebben in alles wat je doet. De reden dat je al deze dingen ervaart, is om te komen tot het kennen van God en om levensgroei te verwezenlijken.

2 Hoewel wat je ervaart Gods woord is en wat je ervaart werkelijke gebeurtenissen zijn, de mensen, zaken en dingen in je omgeving, uiteindelijk kun je God kennen en door God worden vervolmaakt. Of je nu zoekt naar vervolmaking door God of om te getuigen voor God, in z’n geheel gezien gaat het er uiteindelijk om God te kennen; het is om ervoor te zorgen dat het werk dat Hij in jou doet niet tevergeefs is, zodat je eindelijk dingen leert kennen als de realiteit van God, Zijn grootheid, meer nog Gods nederigheid en verborgenheid en de hoeveelheid werk die God in jou verricht.

Naar ‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Span je in om Gods woord te beoefenen

Volgende:Gezegend zijn zij die zich waarlijk uitputten voor God

Gerelateerde media

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…

 • Ik zag Gods liefde in tuchtiging en oordeel

  I Oh God! Hoewel ik honderden beproevingen doorstaan heb, en de dood in de ogen gekeken heb, stond het me toe U echt te kennen en ultieme redding te k…

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …