De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

30 Kijk wie getuigenis draagt voor God

Couplet 1

Almachtige God, ik hou van u. Een loflied zing ik uit,

ik dans een vreugdedans voor u, Almachtige God, elke dag.

Door Gods verheerlijking en genade zijn we opgericht voor Zijn troon.

God overwint ons hart met Zijn woord, aan God brengen wij lof.

Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God, dat maakt dat ik zo dans.

Couplet 2

Vandaag kom ik voor God, eet en drink Zijn woord en geniet ervan.

Ik accepteer Zijn oordeel en word gereinigd,

blij om een menselijke gelijkenis te leven.

Gods oordeel is Zijn ware liefde, beproeving is Zijn zegening.

God heeft me nieuw leven gegeven. Ik zal God voor eeuwig prijzen.

Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God, dat maakt dat ik zo dans.

Couplet 3

Gods woord heeft groot gezag, het leidt ons door tegenspoed.

Het leidt en beschermt ons altijd, we voelen dat God lieflijk is.

Ondanks beproevingen, stoppen we nooit God alle dagen lief te hebben.

Ons geloof wordt in tegenspoed volmaakt. We zien Gods wijsheid en macht.

Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God, dat maakt dat ik zo dans.

Couplet 4

Gods liefde is te groot om te omschrijven.

Eeuwig zullen we God prijzen.

Één van geest zijn we getuigen van God. We voeren Zijn wil uit.

We vervullen onze plichten trouw en betalen Gods liefde terug.

In Sion krijgt God glorie. Vreugde vult ons hart.

Refrein

Dans, dans van vreugde, broeders. Dans van vreugde, zusters.

Zing vreugdevol lofliederen.

Mijn hart heeft een diepe liefde voor God, dat maakt dat ik zo dans.

Vorige:Het grootste geluk is God echt liefhebben

Volgende:Gods werk is waarlijk wonderbaar

Gerelateerde media

 • Het effect van een waarachtig gebed

  I Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindhei…

 • De betekenis van Gods verschijning

  I De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn …

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  I Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaa…