We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

955 De basisprincipes van het oplossen van je natuur

Het oplossen van je natuur begint met het verzaken van het vlees, en het verzaken van het vlees vereist ook het hebben van principes. Kan iemand het vlees verzaken wanneer hij in de war is? Zodra je een probleem tegenkomt, geef je toe aan het vlees. Er is een principe dat behoorlijk essentieel is, en dat is dat wanneer je een probleem tegenkomt, je nog verder moet zoeken. Je moet de kwestie voor God brengen en meer tijd besteden om het te overwegen. Bovendien moet je elke avond je eigen gesteldheden onderzoeken en je eigen gedrag toetsen: welke van je handelingen werden uitgevoerd in overeenstemming met de waarheid, en welke gingen tegen de principes in? Dit is een ander principe. Deze twee punten zijn het meest essentieel: het eerste is dat je jezelf onderzoekt terwijl je iets doet, en het andere is dat je jezelf na afloop onderzoekt. Het derde principe is dat het je volkomen duidelijk is wat wordt bedoeld met het beoefenen van waarheid en wat wordt bedoeld met het op een principiële manier aanpakken van zaken. Zodra je dit glashelder is, zul je de zaken correct aanpakken. Door aan deze drie principes vast te houden, zul je terughoudendheid kunnen betrachten. Je verdorven natuur zal niet in staat zijn zich te openbaren of opnieuw opduiken. Dit is ook het fundamentele principe voor het oplossen van de menselijke natuur.

Naar ‘Het beoefenen van waarheid en het oplossen van de menselijke natuur’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Het is waarschijnlijk dat je God trotseert wanneer je eisen aan Hem stelt

Volgende:Je eigen gedachten en perspectieven kennen is essentieel

Gerelateerde media

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…