963 Op deze manier over jezelf nadenken is het belangrijkste

1 De sleutel bij het nadenken over en kennen van jezelf is deze: hoe meer je het gevoel hebt dat je het goed hebt gedaan op bepaalde gebieden of juist hebt gehandeld, en hoe meer je denkt dat je Gods wil kunt bevredigen of op die gebieden wel het recht hebt om op te scheppen, hoe waardevoller het voor je is jezelf op deze gebieden te kennen en hoe waardevoller het voor je is er diep in te graven om te zien welke onzuiverheden in je bestaan, evenals welke dingen in jou Gods wil niet kunnen bevredigen. Laten we Paulus als voorbeeld nemen. Paulus bezat bijzonder veel kennis en hij leed veel in zijn werk van prediking. Veel mensen aanbaden hem in het bijzonder. Als gevolg daarvan, na veel werk te hebben verzet, ging hij ervan uit dat er een kroon voor hem klaarlag. Dit leidde ertoe dat hij steeds verder het verkeerde pad opging, totdat hij uiteindelijk door God werd gestraft.

2 Paulus had zich niet gericht op het zoeken van de waarheid in de woorden van de Heer Jezus. Hij had uitsluitend geloofd in zijn eigen opvattingen en voorstellingen. Hij had geloofd dat, zolang hij maar een paar goede dingen deed en goed gedrag vertoonde, hij door God zou worden geprezen en beloond. Uiteindelijk verblindden zijn eigen opvattingen en voorstellingen zijn geest en verborgen zijn ware gezicht. Dit verhaal over Paulus dient als een waarschuwing aan eenieder die in God gelooft, dat wanneer je het gevoel hebt dat je het bijzonder goed hebt gedaan, of gelooft dat je in een bepaald opzicht bijzonder begaafd bent en dat je niet hoeft te veranderen of in een bepaald opzicht geen behandeling nodig heb, dan moet je streven jezelf in dat opzicht beter te leren kennen. om te zien of ze al dan niet iets bevatten dat God weerstaat

3 Iedere stap die je zet, alles wat je doet, de richting waarin je het doet en wat je doelstellingen zijn, is in feite al bepaald door je ideeën en gezichtspunten. Sommige mensen hebben zichzelf heel goed vermomd, en uit niets blijkt dat ze zich tegen God verzetten. Ze brengen zelfs geen enkel verzet tegen God onder woorden. Maar wat diepgeworteld is in het menselijk brein wordt door God veracht en gehaat. Dat is wat God aan het licht wil brengen en wat we zouden moeten begrijpen. Vanwege deze reden zegt God dat hoe meer je het idee hebt dat je het op een bepaald gebied goed doet, hoe meer het voor jou de moeite waard is om jezelf te kennen in dat opzicht, en hoe meer je daarom de waarheid zou moeten zoeken. Dan pas kun je door God worden gezuiverd en vervolmaakt.

Naar ‘Alleen door je verkeerde opvattingen te kennen, kun je jezelf kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 962 Hoe de natuur van de mens leren kennen?

Volgende: 964 Begrijp jezelf volgens de woorden van God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek