De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

317 Het gezag van de Schepper is onveranderlijk

Hoewel God groot gezag bezit,

is Hij principieel, rigoreus en trouw aan Zijn woord.

Dit toont dat de Schepper onbeledigbaar is

en Zijn gezag onoverkomelijk.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Hoewel Hij het machtigst is en Hij alles beheert,

hoewel Hij over alles regeert, schaadde Hij Zijn plan nooit.

Wanneer Hij macht uitoefent, is het naar Zijn principes,

Hij volgt Zijn plan en wat Hij zegt stap voor stap.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Alle dingen geregeerd door God

gehoorzamen de voorschriften,

waarmee Gods macht wordt gebruikt.

Niemand is vrij van de Scheppers plannen.

Niets kan de principes waarbij Zijn gezag regeert veranderen.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Door Gods gezag overkomt geluk de gezegenden.

Dat is wat God doet.

De vervloekten zijn gedoemd.

Niemand is vrijgesteld van Gods gezag,

of kan de wetten veranderen waarmee het wordt gerbruikt.

Gezag van God wordt niet gewijzigd door verandering.

Er kan niets veranderen aan de regels van zijn uitvoering.

Hemel en aarde kunnen veranderen, Gods gezag blijft.

Alle dingen vergaan, Zijn gezag zal blijven.

Dat is het ware wezen van Gods gezag.

Het is onveranderlijk en onbeledigbaar.

Dat is hoe uniek de Schepper is.

Naar ‘God Zelf, de unieke I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het beeld van Gods toorn

Volgende:Gods wonderbaarlijke daden om alle dingen te beheren

Gerelateerde media

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  I Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in …

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…