De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

923 De hele mensheid zou God moeten aanbidden

Een waar geloof in God gaat niet over in Hem geloven om te worden gered en zelfs niet over het zijn van een goed mens. Het gaat ook niet alleen over in God geloven om menselijke gelijkenis te bezitten. In feite zouden mensen geloof niet moeten zien als slechts het geloof dat er een God is. Het is niet zo dat je slechts hoeft te geloven dat God de waarheid, de weg en het leven is, en verder niets. Het is ook niet alleen maar bedoeld om je God te laten erkennen en te geloven dat God de heerser is over alle dingen, dat God almachtig is, dat God alle dingen in de wereld heeft geschapen en dat God uniek en oppermachtig is. Het is ook niet bedoeld om je alleen maar deze feiten te laten geloven. Het is Gods wil dat je je hele wezen en je hart aan God geeft en je aan Hem onderwerpt. Dat wil zeggen, je dient God te volgen, God toe te staan gebruik van je te maken en blij te zijn dienst voor Hem te mogen doen. Je zou alles voor God moeten doen. Niet alleen zij die door God voorbestemd en uitverkoren zijn zouden in Hem moeten geloven. Eigenlijk zou de hele mensheid God moeten aanbidden, aandacht moeten hebben voor Hem en Hem gehoorzamen, omdat de mensheid door God is gemaakt.

Naar ‘Alleen het najagen van de waarheid is het ware geloof in God’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:De pracht van het koninkrijk

Volgende:Hoe te beoefenen een eerlijk persoon te zijn

Gerelateerde media

 • Door het roepen van de mens geeft God hem wat hij nodig heeft

  I Nadat God de mens geschapen had, hen een geest geschonken had, en zei dat als ze niet naar Hem riepen, zij weg van Zijn geest zouden zijn, en de "he…

 • Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst

  I Wat jullie vandaag geacht worden te bereiken zijn geen toegevoegde eisen, maar de plicht van de mens, die gedaan moet worden door alle mensen. Als j…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…