We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

154 Een keuze zonder spijt

1

Wanneer de arrestaties en de christenvervolging door de CCP steeds wreder worden,

wanneer de stad vol duistere gruwelen is, en ik vlucht waarheen ik maar kan,

wanneer de vrijheid in een naargeestige gevangenis is opgesloten,

wanneer mijn enige gezelschap een lange nacht vol pijn is,

zal mijn geloof in God zal niet wankelen;

nooit zal ik mijn Heer, mijn God verraden.

Almachtige, ware God, mijn hart behoort aan u.

Opsluiting kan alleen mijn lichaam bedwingen.

Het kan mijn voeten er niet van weerhouden u te volgen.

Pijnlijk lijden, een hobbelige weg –

met het richtsnoer van uw woorden kent mijn hart geen angst,

vergezeld van uw liefde is mijn hart verzadigd.

2

Wanneer de verwoestende foltering door de duivels van de CCP steeds feller wordt,

wanneer ik steeds opnieuw brandende pijn onderga,

wanneer het vlees op zijn zwakst is en de kwelling ervan het meest intens,

op het laatste moment, wanneer ze op het punt staan mij het leven te ontnemen,

zal ik nooit toegeven aan de grote rode draak,

nooit een Judas zijn, een schandvlek voor God.

Almachtige, ware God, tot de dood zal ik u trouw zijn.

De duivels kunnen alleen maar mijn lichaam folteren en teisteren.

Het leven en de dood zullen voor eeuwig onder uw heerschappij staan.

Ik zal alles verzaken om van u te getuigen.

Als dat Satan te schande maakt, zal ik sterven zonder mij te beklagen.

Het is voor mij een eer te leven om van u te getuigen.

Refrein

Hoe heerlijk is het om in dit leven Christus te volgen en de liefde voor God na te streven!

Met hart en ziel zou ik God genoegdoening moeten schenken; ik ben bereid alles te verzaken om van God te getuigen.

Zo lang ik leef, is het schenken van mijn hele wezen aan God een keuze waar ik nooit spijt van zal hebben.

Vorige:Opstaan te midden van duisternis en onderdrukking

Volgende:Op mijn leven beloof ik God trouw te zullen volgen

Gerelateerde media

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.

 • Niemand begrijpt Gods wil

  I God heeft Zijn werk gedaan onder jullie. Toch is er geen spoor van Gods tien procent. De tien procent gegeven door de goddelijke, door de zondaars o…

 • God vervolmaakt diegenen met het werk van de Heilige Geest

  I Omstandigheden worden beter voor een aantal mensen. Hoe meer de Geest werkt, hoe meer zij berusten in vertrouwen. Hoe meer zij ervaren, hoe meer zij…