De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

468 Het werk van de Heilige Geest is normaal en praktisch

Al het werk van de Heilige Geest is normaal en het is echt.

Wanneer je Gods woorden leest en bidt,

ben je standvastig vanbinnen.

Dan kan de buitenwereld geen invloed op je hebben,

en ben je vanbinnen helder.

Je bent bereid God echt lief te hebben,

je verfoeit de kwade wereld,

houdt je graag bezig met positieve dingen.

Dit is leven in God, en niet zoveel plezier hebben,

zoals sommigen zeggen.

Vandaag moet alles beginnen, alles beginnen bij de werkelijkheid.

O, ja, alles wat God doet, alles wat God doet is echt.

Je moet in al je ervaring

aandacht schenken aan

het echt kennen van God,

de manieren zoeken waarop Hij werkt,

hoe de Heilige Geest mensen verlicht en mensen raakt,

aan dat je de voetafdrukken van al het werk van God zoekt.

Als je de woorden van God eet en drinkt, en bidt,

en echter samenwerkt,

als je zoals Petrus, al het slechte afwijst,

en het goede van alle eeuwen verwerkt,

als je alles wat je kan doet

om mee te werken met Gods werk,

als je luistert en waarneemt met je oren en ogen,

en overdenkt en bidt in je hart,

dan zal God je zeker leiden,

zal God je zeker leiden!

Vandaag moet alles beginnen, alles beginnen bij de realiteit.

O, ja, alles wat God doet, alles wat God doet is echt.

Vandaag moet alles beginnen, alles beginnen bij de realiteit.

O, ja, alles wat God doet, alles wat God doet is echt.

Naar ‘Hoe je de werkelijkheid kunt kennen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Heb een normale relatie met God om vervolmaakt te worden

Volgende:Je zou moeten zorgen dat je je hart stil maakt voor God

Gerelateerde media

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

  I De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart. U creëert wonderen in het vlees. Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven. Uw gen…

 • Wat gelovigen zouden moeten nastreven

  I Hoeveel werk heeft God in jou gedaan? Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd? Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou. A…