We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

251 Gods waarschuwing aan de mens

Snelheid

251 Gods waarschuwing aan de mens

Ik heb allerlei wensen.

Ik wens dat jullie je juist en net kunnen gedragen,

trouw jullie plicht kunnen doen,

waarheid en menselijkheid hebben,

alles op kunnen geven, jullie leven kunnen geven voor God.

Al deze hoop komt voort uit jullie gebreken,

verdorvenheid en ongehoorzaamheid.

Vers 1

Onderzoek eerst jullie overtredingen.

Jullie moeten daarmee beginnen.

Onderzoek jullie gedachten en gedrag

die niet met de waarheid stroken.

Wat ik vereis is heel simpel,

maar dat is niet alles wat ik van jullie vraag.

Lach niet om wat ik vraag en kijk er niet op neer.

Neem het serieus en wuif het niet weg.

Ik vertel jullie officieel:

het maakt me niet uit hoe hard of goed jullie werken,

hoe bekend of gekwalificeerd jullie zijn,

van hoe dichtbij jullie me volgen,

en ook niet hoe jullie houding is verbeterd,

als jullie de dingen die ik verlang niet doen,

zullen jullie mijn, mijn lof nooit winnen,

mijn lof nooit winnen.

Vers 2

Als tweede, vind voor elke overtreding

en ongehoorzaamheid

een waarheid om deze op te lossen,

vervang jullie opstandige gedrag, gedachten

en overtredingen door beoefening van de waarheid.

Ten derde moeten jullie eerlijk leven,

zonder sluw of geslepen te zijn.

Als jullie deze drie dingen kunnen volbrengen,

hebben jullie geluk, en kunnen jullie dromen uitkomen.

Ik vertel jullie officieel:

het maakt me niet uit hoe hard of goed jullie werken,

hoe bekend of gekwalificeerd jullie zijn,

van hoe dichtbij jullie me volgen,

en ook niet hoe jullie houding is verbeterd,

als jullie de dingen die ik verlang niet doen,

zullen jullie mijn, mijn lof nooit winnen,

mijn lof nooit winnen.

Vers 3

Het is hoe dan ook mijn doel

dat jullie je dromen en idealen praktiseren.

Ik wil jullie niet voor gek zetten.

Vergeet al die ideeën die jullie hebben,

dingen die je gepland en berekend hebt.

Begin mijn eisen serieus te nemen.

Anders zal ik een einde maken aan al mijn werk

door alle mensen tot as te maken.

Want vijanden of mensen die stinken

naar kwaad naar Satans voorbeeld,

kunnen mijn koninkrijk

of het volgende tijdperk niet binnengaan.

Ik vertel jullie officieel:

het maakt me niet uit hoe hard of goed jullie werken,

hoe bekend of gekwalificeerd jullie zijn,

van hoe dichtbij jullie me volgen,

en ook niet hoe jullie houding is verbeterd,

als jullie de dingen die ik verlang niet doen,

zullen jullie mijn, mijn lof nooit winnen,

mijn lof nooit winnen.

Naar ‘Door overtredingen gaan mensen naar de hel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Niets wat mensen doen of zeggen ontsnapt aan God

Volgende:Zij die in zonde zijn gevangen zonder berouw zijn niet meer te redden

Gerelateerde media

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • God zorgt stil voor iedereen

  God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

 • Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven

  I In elk tijdperk, wanneer God Zijn werk op de aarde doet, schenkt Hij de mens altijd een aantal woorden en een aantal waarheden. Deze dienen als de w…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!