We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

222 Gods genade bracht me terug naar het leven

1 Ik geloofde al vele jaren in God, toch leefde ik nog steeds in zonde. Ik loog en bedroog vaak, en ik had geen godvrezend hart. Gods redding van de laatste dagen kwam tot mij. In mijn onwetendheid en blindheid zocht ik die niet op en onderzocht ik die niet. God gebruikte Zijn woorden om op de deur van mijn hart te kloppen, en toch oordeelde ik over Hem en loochende ik Hem. Ik raakte Zijn aanwezigheid kwijt en viel de duisternis in. De beschuldigingen vanuit mijn geweten maakten dat de dood te verkiezen was boven het leven. Toen besefte ik pas dat een vredig geweten bezitten een waarachtige vreugde is. Hoe had ik God tot op de dag van vandaag kunnen volgen als Gods genade en redding er niet waren geweest? Op grond van mijn daden zou ik al lang geleden hebben moeten sterven, en zelfs de dood zou te goed voor me zijn geweest. Dankzij het geduld van God kan ik nu ademhalen. Ik verdien het eigenlijk niet om van Gods grote liefde te genieten.

2 Al verhief God me om mijn plicht te verrichten, toch joeg ik de waarheid niet na, en ik verlangde altijd naar de zegeningen van aanzien. Ik was vervuld van overdreven eisen, dacht nooit aan Gods wil en besefte niet dat ik God tartte. God heeft altijd in mijn behoeften voorzien en me altijd geleid, maar ik koesterde dat niet. Ik ontliep oordeel en tuchtiging, en rebelleerde koppig tegen God. Ik kwetste Gods hart. Ik liet heel veel kansen lopen om vervolmaakt te worden. Ik voldeed totaal niet aan Gods goede bedoelingen. Ook al zou ik mijn leven geven voor God, hoe zou ik dan kunnen goedmaken dat ik Zijn hart heb gekwetst? O, God, Almachtige God! Ik wil een nieuw persoon zijn en helemaal opnieuw beginnen.

3 Gods woorden van leven beïnvloeden mijn hart. Gods vermaningen geven me onmetelijke kracht en zorgen dat ik weer opsta als ik heb gefaald of ben gestruikeld. Nu ken ik de waarde van het leven en weet ik waarom ik ben geschapen. Hoe kan ik weer op de loop gaan en me verstoppen als ik oog in oog sta met Gods eisen? Ik wil Gods liefde terugbetalen met mijn trouw en gehoorzaamheid. Ik zal de waarheid beoefenen en naar Gods woord leven, en ik zal God nooit meer ongerust over me stemmen. Of ik nu gezegend ben of met rampen word geconfronteerd, ik ben er slechts op uit om God tevreden te stellen. Ik wil mijn ware hart aan God geven. Ook al heb ik geen bestemming, toch wil ik mijn hele leven God dienstbaar zijn. Ik zal al mijn vroegere schulden goedmaken en Gods hart troost brengen.

Vorige:Gezuiverd worden door Gods woorden

Volgende:Beoordeling zuivert mij

Gerelateerde media

 • De liefde van mensen wordt alleen zuiver bij het ondergaan van loutering

  I Tijdens zijn leven, onderging Petrus honderden pijnlijke testen. Die loutering was de basis van zijn hoogste liefde voor God. Het was de belangrijks…

 • Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt

  I Om echt geschikt te zijn voor Gods gebruik, hebben jullie niet alleen ambitie nodig, maar ook leiding, loutering van Zijn woorden en Zijn behandelin…

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…