221 Gezuiverd worden door Gods woorden

1 Gedurende vele jaren geloofde ik in de Heer en gedroeg me goed. Ik dacht dat ik veranderd was. Ik deed een beetje werk en vroeg dan om Gods zegeningen; ik dacht dat dat heel terecht was. Ik preekte alleen theologische kennis en theorieën, en dacht dat ik de waarheid bezat. Pas toen Gods woorden mij beoordeelden en tuchtigden, zag ik het licht. Ik had niet de geringste kennis van wat waarheid en leven waren. Het enige wat ik wilde, was de zegen van het hemelse koninkrijk ontvangen in ruil voor werk, lijden en het betalen van de prijs. Ik had de woorden van de Heer nooit in de praktijk gebracht of ervaren, maar toch wilde ik de lof van de Heer winnen. Maar nu besef ik dat mijn noties en inbeeldingen mij verblind hadden. Zonder Gods oordeel en redding zou ik nog steeds in duisternis leven.

2 Alle woorden van Almachtige God zijn waarheid. Ze treffen hun doel in de diepten van mijn hart. Gods oordelen en openbaringen zijn allemaal waar, nergens kan ik in schaamte mijn gezicht verbergen. Mijn natuur is hebzuchtig en zelfzuchtig, ik geloofde alleen maar in de Heer om beloningen te krijgen. Ik sprak van mijn liefde voor de Heer, maar mijn hart had de wereld en vleselijke geneugten lief. Hoewel ik mijzelf goed leek te gedragen, was mijn hart vol satanische gezindheden. Ik werkte en preekte alleen omwille van mijn positie en had geen enkele vrees voor God. Al mijn woorden en daden bestonden uit het uitvoeren van religieuze rituelen, en die hadden niets van doen met de waarheid. Ik was zo verdorven: hoe kon ik het waard zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan zonder beoordeeld en gezuiverd te worden? Ik besef nu dat Gods oordeel en tuchtiging Zijn reddingswerk voor mij zijn.

3 God heerst over alles en orkestreert alle omgevingen; elke dag is er veel om te leren. Ik stil mijn hart ten overstaan van God en lees Zijn woorden; elke dag leef ik in Gods aanwezigheid. Bij het doen van mijn plicht en het in de praktijk brengen van Gods woorden zie ik dat ik zo veel tekortkom. Bij het overdenken van mijn verdorvenheid zie ik dat ik geen normale menselijkheid naleef. Door het ervaren van oordeel, door beproevingen, snoeien en behandeling proef ik Gods liefde. Ik breng Gods woorden het echte leven binnen, ik zoek de waarheid in alle dingen. In mijn praktische ervaringen zie ik dat elk woord van God de waarheid is. Door mijzelf te gedragen naar Gods woorden, worden mijn verdorven gezindheden langzaam gezuiverd. Door God te vrezen en het kwaad te vermijden, win ik eindelijk Gods lof.

Vorige: 220 Gods oordeel redt mij van de zonde

Volgende: 222 Gods genade bracht me terug naar het leven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek