De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

681 Alleen Gods huidige woord kan de mens vervolmaken

1 Op dit moment is het pad dat de Heilige Geest bewandelt dat van Gods huidige woorden. Als iemand het wil bewandelen, moet hij gehoorzamen en eten en drinken van de huidige woorden van God die vleesgeworden is. Hij verricht het werk van woorden en alles heeft zijn beginpunt in Zijn woorden en alles is gevestigd op Zijn woorden, Zijn huidige woorden. Je moet veel moeite in Zijn woorden stoppen, ongeacht of je geen enkele twijfel hebt over God die vlees wordt, of dat je Hem kent. Anders kan hij helemaal niets bereiken en zal hij niets meer hebben.

2 Alleen door God te leren kennen en Hem tevreden te stellen op het fundament van het eten en drinken van Zijn woorden, kan men geleidelijk een goede relatie met Hem tot stand brengen. Zijn woorden eten en drinken en ze in de praktijk brengen, is de beste samenwerking met God en het is de gewoonte die het beste een getuigenis meedraagt als een van Zijn mensen. Wanneer iemand begrijpt en in staat is om te gehoorzamen aan de essentie van Gods huidige woorden, leeft hij op het pad dat wordt geleid door de Heilige Geest en is hij op het juiste pad gekomen van Gods vervolmaking van de mens.

Naar ‘Mensen wier gezindheid is veranderd, zijn zij die zijn binnengegaan in de realiteit van Gods woorden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God zal aan je verschijnen als je standvastig getuigt in beproevingen

Volgende:Als je door Gods woorden wordt getest, word je gezegend

Gerelateerde media

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • Wie is er in staat God te kennen wanneer Hij komt?

  Intro In Gods ogen is de mens de heerser over alle dingen. God heeft hen veel gezag gegeven, en toegestaan om alle dingen op aarde te beheren, het gra…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.