We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

390 God oordeelt en reinigt de mens met woorden tijdens de laatste dagen

Snelheid

390 God oordeelt en reinigt de mens met woorden tijdens de laatste dagen

Vers 1

Het werk van de laatste dagen bestaat uit woorden,

die grote verandering brengen in de mens,

en de veranderingen zijn veel groter in mensen

die de woorden aanvaarden,

groter dan in hen die tekenen en wonderen

aanvaardden in het Tijdperk van genade.

Toen werden demonen uitgedreven

door oplegging van handen en gebed,

Refrein 1

terwijl de verdorvenheid van de mensheid achterbleef,

van de mensheid achterbleef.

Vers 2

De mens werd genezen, zijn zonden vergeven,

maar er moest nog werk worden verricht

om de mens te bevrijden van zijn verdorven gezindheid.

De mens werd gered door zijn geloof,

maar zijn zondige natuur bleef achter.

Het was door de geïncarneerde God

dat de zonden van de mens werden vergeven.

Refrein 2

Maar de mens had nog steeds,

had nog steeds zonde in zich,

had nog steeds zonde in zich.

Vers 3

Nadat die fase van werk was voltooid,

bleef het werk van oordeel over.

Het woord zuivert de mensheid,

geeft haar een pad in deze fase.

Door het zondoffer

werden alle zonden van de mens vergeven,

want het werk van de kruisiging is reeds beëindigd.

Refrein 3

God heeft Satan overwonnen,

God heeft Satan overwonnen,

God heeft Satan overwonnen.

Brug

Maar de verdorven gezindheid bleef achter in de mens.

De mens kon God nog steeds weerstaan en dus heeft God

hem nog steeds niet gewonnen.

Daarom gebruikt God in deze fase woorden

om de verdorvenheid

van de mens te onthullen, opdat hij het juiste pad neemt.

Vers 4

Deze fase heeft meer betekenis en ze draagt meer vrucht,

want nu voedt het woord het leven van de mens,

zodat de mens vernieuwd kan worden.

Het is een grondige fase van werk.

Gods incarnatie in de laatste dagen

voltooid de betekenis van de incarnatie

en Gods plan om de mens te redden.

Refrein 4

Het woord zuivert de mens in de laatste dagen,

in de laatste dagen.

Het woord zuivert de mens in de laatste dagen,

in de laatste dagen.

Naar ‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De innerlijke betekenis van het overwinningswerk

Volgende:De laatste fase van overwinnen is bedoelt om mensen te redden

Gerelateerde media

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

  I Echt geloof in God betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben. Voor de dui…

 • Gods werk wordt bereikt door woorden

  I Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als j…

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…