390 God oordeelt en reinigt de mens met woorden tijdens de laatste dagen

Vers 1

Het werk van de laatste dagen bestaat uit woorden,

die grote verandering brengen in de mens,

en de veranderingen zijn veel groter in mensen

die de woorden aanvaarden,

groter dan in hen die tekenen en wonderen

aanvaardden in het Tijdperk van genade.

Toen werden demonen uitgedreven

door oplegging van handen en gebed,


Refrein 1

terwijl de verdorvenheid van de mensheid achterbleef,

van de mensheid achterbleef.


Vers 2

De mens werd genezen, zijn zonden vergeven,

maar er moest nog werk worden verricht

om de mens te bevrijden van zijn verdorven gezindheid.

De mens werd gered door zijn geloof,

maar zijn zondige natuur bleef achter.

Het was door de geïncarneerde God

dat de zonden van de mens werden vergeven.


Refrein 2

Maar de mens had nog steeds,

had nog steeds zonde in zich,

had nog steeds zonde in zich.


Vers 3

Nadat die fase van werk was voltooid,

bleef het werk van oordeel over.

Het woord zuivert de mensheid,

geeft haar een pad in deze fase.

Door het zondoffer

werden alle zonden van de mens vergeven,

want het werk van de kruisiging is reeds beëindigd.


Refrein 3

God heeft Satan overwonnen,

God heeft Satan overwonnen,

God heeft Satan overwonnen.


Brug

Maar de verdorven gezindheid bleef achter in de mens.

De mens kon God nog steeds weerstaan en dus heeft God

hem nog steeds niet gewonnen.

Daarom gebruikt God in deze fase woorden

om de verdorvenheid

van de mens te onthullen, opdat hij het juiste pad neemt.


Vers 4

Deze fase heeft meer betekenis en ze draagt meer vrucht,

want nu voedt het woord het leven van de mens,

zodat de mens vernieuwd kan worden.

Het is een grondige fase van werk.

Gods incarnatie in de laatste dagen

voltooid de betekenis van de incarnatie

en Gods plan om de mens te redden.


Refrein 4

Het woord zuivert de mens in de laatste dagen,

in de laatste dagen.

Het woord zuivert de mens in de laatste dagen,

in de laatste dagen.


Naar ‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 389 De innerlijke betekenis van het overwinningswerk

Volgende: 391 De laatste fase van overwinnen is bedoelt om mensen te redden

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek