1028 Gods essentie is zowel almachtig als praktisch

1 Bij alles wat God doet is zowel Zijn almachtige als Zijn praktische kant betrokken. Gods almacht is Zijn essentie, maar Zijn praktische kant is ook Zijn essentie; deze twee aspecten zijn niet van elkaar te scheiden. Dat God op een werkelijke, praktische manier daden verricht, is Zijn praktische aspect die aan het werk is, en dat Hij op deze manier kan werken laat ook Zijn almachtige aspect zien. Alles wat God doet bevat die twee aspecten – Zijn almacht en Zijn praktische kant – en het wordt allemaal verricht op basis van Zijn essentie; het is zowel een uiting van Zijn gezindheid als een openbaring van Zijn essentie en wat Hij is.

2 Gods vermogen om Zijn werk werkelijk en praktisch te doen en om de verdorvenheid van de mensheid te reinigen en op te lossen door de waarheid uit te drukken, en Zijn vermogen om mensen rechtstreeks te leiden zijn zaken die Zijn praktische kant laten zien. Hij drukt Zijn eigen gezindheid en wat Hij is uit, en al het werk dat mensen niet kunnen doen, kan Hij wel doen; daarin is Zijn almachtige kant zichtbaar. God heeft het gezag om datgene wat Hij zegt tot stand te brengen, om Zijn geboden krachtig te laten zijn en om te zorgen dat wat Hij zegt wordt gedaan. Terwijl God spreekt, wordt Zijn almacht geopenbaard. God regeert over alle dingen, manipuleert Satan zo dat hij Hem dient, arrangeert omgevingen om mensen op de proef te stellen en te louteren en hun gezindheden te zuiveren en te transformeren; dit zijn allemaal manifestaties van Gods almachtige kant. De essentie van God is zowel almachtig als praktisch, en deze twee aspecten vullen elkaar aan. Alles wat God doet is een uitdrukking van Zijn gezindheid en een openbaring van wat Hij is. Wat Hij is omvat Zijn almacht, Zijn rechtvaardigheid en Zijn majesteit.

Naar ‘Hoe moeten wij Gods almacht en praktische kant begrijpen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1027 God ondergaat grote vernedering om mensen te redden

Volgende: 1029 Alleen God houdt het meest van de mens

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek