We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

185 Christus drukt alles wat de Geest is uit

Snelheid

185 Christus drukt alles wat de Geest is uit

I

De geïncarneerde God kent de essentie van de mens,

openbaart alle dingen die mensen doen,

zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellerend gedrag.

Hij leeft niet met wereldse mensen, maar kent hun aard en verdorvenheid.

Dit is wat Hij is. Hoewel Hij niet omgaat met de wereld,

kent Hij toch elke regel van de wereld.

Want Hij begrijpt de mensheid, begrijpt hun aard volledig.

II

Hij kent het werken van de Geest van vandaag en het verleden ook,

menselijke ogen kunnen gewoon niet zien,

menselijke oren kunnen gewoon niet horen.

Dit toont wonderen die de mens niet kan begrijpen,

wijsheid die geen filosofie is.

Dit is wat Hij is, zowel geopenbaard als verborgen voor de mens.

Zijn uiting is niet die van een buitengewoon mens,

maar het eigen wezen en de eigenschappen van de Geest.

III

Hij reist niet rond de wereld, maar weet er toch alles over.

Hij ontmoet degenen zonder kennis of inzicht,

en toch staan Zijn woorden boven goede mensen.

Hij leeft onder de domme en verdoofde mensen,

die niet weten hoe te leven als mens.

Maar Hij kan hen vragen een echt menselijk leven te leiden,

openbarend hoe laag, hoe min ze zijn!

Dit is wat Hij is, hoger dan zij van vlees en bloed.

Ontmaskeren, oordelen van de mens hoort niet tot Zijn ervaring.

Kennend, hatend de ongehoorzaamheid van de mens,

openbaart Hij hun onrechtvaardigheid.

Het werk dat Hij doet dient om aan de mens

Zijn gezindheid en wezen te openbaren.

Geen vlees kan zo'n werk doen behalve Christus, oh.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid

Volgende:Christus van de laatste dagen is de poort van de mens naar het koninkrijk

Gerelateerde media

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …