We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

68 Almachtige God, de meeste beminnelijke

1

Almachtige God, de praktische God, de meest beminnelijke!

U bent van de hemel naar de aarde gekomen, geïncarneerd in het vlees.

U leeft met de mens samen, en niemand heeft u ooit gekend.

Nederig en verborgen drukt u uw woorden uit en brengt de weg van het eeuwig leven.

U lijdt ontbering en vernedering, alles voor het redden van de mens.

U stort uw leven voor de mens uit en we zien hoe beminnelijk u bent.

Almachtige God, de meeste beminnelijke!

Op aarde bent u de meest beminnelijke, we zullen u eeuwig liefhebben.

2

Almachtige God, de praktische God, de meest beminnelijke!

Uw hart en uw liefde overtreffen die van de wereld.

U oordeelt en tuchtigt de mens, u test en loutert hem op allerlei verschillende manieren.

Uw werk en uitspraken zijn allemaal bedoeld om de mens te zuiveren en te redden.

U schenkt ons de hele waarheid en stort al uw liefde uit.

Uw oordeel en uw liefde hebben onze harten volkomen overwonnen.

Almachtige God, de meeste beminnelijke!

Op aarde bent u de meest beminnelijke, we zullen u eeuwig liefhebben.

3

Almachtige God, de praktische God, de meest beminnelijke!

Door uw oordeel wordt onze verdorvenheid gereinigd.

We beseffen uw wijsheid en almacht, en we kennen uw rechtvaardigheid en heiligheid.

We ervaren uw liefde, ze is volkomen waar en echt.

U betaalt zo’n exorbitante prijs om ons te redden.

U bent in zoveel opzichten beminnelijk, hoe zouden we het niet haten afscheid van u te moeten nemen?

Almachtige God, de meeste beminnelijke!

Op aarde bent u de meest beminnelijke, we zullen u eeuwig liefhebben.

Vorige:Tijd

Volgende:Wanneer ik niet door God gered zou zijn

Gerelateerde media