De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Almachtige God verschijnt als de zon van rechtvaardigheid

Snelheid

Almachtige God verschijnt als de zon van rechtvaardigheid

I

Oh! Almachtige God! Amen!

In u is alles bevrijd, vrij en open,

alles is licht, onbedekt en niet verstopt.

U bent de geïncarneerde Almachtige God.

II

U heerst als Koning, openlijk onthuld,

niet langer een mysterie, voor altijd geopend.

Als de Zon van rechtvaardigheid is God verschenen.

De tijd van de ochtendster is voorbij en niets blijft verborgen.

Gods werk is als bliksem, schittert oh zo snel, voorbij in een flits.

Almachtige God verschijnt als de Zon van rechtvaardigheid.

Jij zal delen in Zijn glorie en goede zegeningen voor eeuwig en altijd,

voor eeuwig en altijd, voor eeuwig en altijd.

Deze woorden zijn waar en ze worden al vervuld voor jou, voor jou...

III

Alles wat God beloofd heeft, zal Hij voor jou vervullen.

Zijn woord is waar, zal nooit ongeldig blijken.

Deze goede zegeningen zijn van jou en niemand anders.

Zij zijn de vruchten van jouw dienst

in eendracht met God.

Laat religieuze noties achterwege, geloof Gods woorden,

laat twijfel zich geen weg banen.

Almachtige God verschijnt als de Zon van rechtvaardigheid.

Jij zal delen in Zijn glorie en goede zegeningen

voor eeuwig en altijd, voor eeuwig en altijd, voor eeuwig en altijd.

Deze woorden zijn waar en ze worden al

vervuld voor jou, voor jou...

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

Volgende:Mensen kennen God beter door het werk van woorden