We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

379 De waarheid van het werk der overwinning in de laatste dagen

Snelheid

379 De waarheid van het werk der overwinning in de laatste dagen

Vers 1

De verdorven mens weet niet van God noch aanbidt Hem.

Bij de schepping, met Adam en Eva,

daar was Jehova’s glorie.

Maar de mens werd verdorven,

verloor glorie en getuigenis

toen hij in opstand kwam tegen God

en Hem niet meer vereerde.

Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.

Vers 2

Hoe wordt de mens veroverd?

Het werk van woorden overtuigt de mens

met oordeel en tuchtiging,

onderwerping door vervloeking,

onthulling van opstandigheid,

beoordeling van zijn verzet,

om aan te tonen dat hij onbillijk en vuil is,

en dat God rechtvaardig is.

Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.

Vers 3

Gods woord zal de mens overwinnen en overtuigen.

Ieder die Gods overwinning aanvaardt,

moet het oordeel van Gods woord accepteren.

Als je dit woord kunt gehoorzamen,

niet je eigen wegen volgt,

dan ben je overwonnen door het woord van God.

Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.

Naar ‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Oordeel is Gods belangrijkste manier om de mens te vervolmaken

Volgende:God in het vlees doet het werk van het hele universum

Gerelateerde media

 • Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend

  I Zij, die accepteren dat God toekijkt zijn zij die kennis van God nastreven. Zij accepteren graag Gods woorden. Ze zullen Gods erfenis en zegeningen …

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Kijk wie getuigenis draagt voor God

  Couplet 1 Almachtige God, ik hou van u. Een loflied zing ik uit, ik dans een vreugdedans voor u, Almachtige God, elke dag. Door Gods verheerlijking en…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.