We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

972 Het werk van de Heilige Geest heeft zijn principes

1 Het werk van de Heilige Geest heeft zijn principes en het is voorwaardelijk. In wat voor soort mens werkt de Heilige Geest over het algemeen? Wat moet een mens bezitten om het werk van de Heilige Geest te verwerven? Je moet in je geloof duidelijk begrijpen, dat je op z’n minst een geweten en een eerlijk hart moet hebben. Pas wanneer je een eerlijk hart hebt – alsook het geweten en verstand die deel uit moeten maken van menselijkheid – kan de Heilige Geest in je werken.

2 Hebben jullie een patroon ontdekt in de manier waarop de Heilige Geest werkt? De Heilige Geest werkt meestal in degenen wier harten eerlijk zijn, en Hij werkt wanneer mensen in problemen raken en waarheid zoeken. God zal geen aandacht schenken aan degenen die geen greintje menselijk verstand of geweten hebben. Wat moeten deze mensen dan doen? Ze moeten oprecht berouw tonen. Allereerst moet je je hart voor God openen en moet je waarheid zoeken bij God. Zodra je de waarheid begrijpt, kun je haar beoefenen. Je kunt je dan onderwerpen aan Gods ordening en God toestaan de leiding over je te nemen. Alleen op deze manier zul je door God worden geprezen.

3 Je moet eerst je eigen trots en ijdelheid opzijzetten en je eigen belangen opgeven. Daarna moet je je met lichaam en ziel wijden aan je plicht en aan het werk van het getuigen voor God. Je eerst moet jezelf overgeven, je hart voor God openen en de dingen waarvan je houdt en die je koestert opzijzetten. Wanneer je aan deze dingen vast blijft houden terwijl je eisen aan God stelt, zul je dan in staat zijn het werk van de Heilige Geest te verwerven? Het werk van de Heilige Geest is voorwaardelijk, en God is een God die het kwaad haat en heilig is. Als mensen altijd maar aan deze dingen vasthouden, constant zichzelf afsluiten van God en Gods werk en leiding verwerpen, dan zal God ophouden aan hen te werken. Degenen zonder menselijk verstand of geweten moeten dus oprecht berouw tonen, want anders zal de Heilige Geest niet aan hen werken.

Naar ‘Je kunt waarheid ontvangen nadat je je ware hart aan God hebt overgegeven’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Hoe de waarheid te aanvaarden

Volgende:De mens is zo moeilijk te redden

Gerelateerde media

 • Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

  I Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien. Zijn heilige lichaam is verschenen; Hij is God Zelf: de ware God. De wereld …

 • Om te leven moet men de waarheid kennen

  I Iemand die in God gelooft, moet Gods woord bij zich hebben om een saai leven te vermijden. Het licht straalt van Gods woord, zonder Gods woord weet …

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…