De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

781 De betekenis van Gods werk in het land van de grote rode draak

1 China is het meest achterlijke land van allemaal, het is het land waar de grote rode draak opgerold ligt, het heeft de meeste mensen die afgoden vereren en aan tovenarij doen, de meeste tempels en het is de plaats waar vuile demonen verblijven. Je bent eruit voortgekomen, je geniet de voordelen ervan, en je bent erdoor verdorven en gekweld, maar na het ondergaan van introspectie keer je je ervan af en word je volledig door God gewonnen. Dit is de heerlijkheid van God, en zo heeft deze fase van het werk grote betekenis. God heeft werk op zo’n grote schaal gedaan, heeft zo veel woorden gesproken en Hij zal jullie uiteindelijk volledig winnen – dit is één gedeelte van het werk van Gods management en is de ‘overwinningsbuit’ van de strijd met Satan.

2 Hoe beter deze mensen worden en hoe sterker het leven van de kerk, hoe meer de grote rode draak op zijn knieën wordt gebracht. Dit zijn kwesties van de geestelijke wereld, het gaat om de strijd van de geestelijke wereld, en wanneer God zegeviert, zal Satan te schande worden gemaakt en neervallen. Deze fase van Gods werk is van enorme betekenis. Werk van een dergelijke grote schaal redt deze groep mensen volledig. Je ontkomt aan de invloed van Satan, je woont in het heilige land, je leeft in Gods licht, je wordt door het licht geleid en je leven heeft bovendien betekenis.

Naar ‘Praktijk (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De getuigenis die de mens zou moeten afleggen

Volgende:Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

Gerelateerde media

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…