239 Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

I

De verandering van de menselijke gezindheid

komt tot stand door Gods diverse werk.

Zonder zo’n verandering kan de mens niet

van God getuigen of leven naar Zijn hart.

De verandering van de menselijke gezindheid

toont dat hij vrij van Satans invloed is.

Hij is werkelijk een voorbeeld van Gods werk.

Hij leeft naar Gods hart, getuigt van Hem.

Zij die getuigen zijn van God hebben kennis van Hem.

Slechts zo’n getuigenis is echt, alleen dit beschaamt Satan.

God gebruikt hen die Hem kennen door hen te snoeien en te vormen,

door Zijn oordeel te ondergaan om getuige te zijn van Hem.

Hij gebruikt de verdorvenen en wiens gezindheid veranderd is,

en zo Zijn zegen ontvangen hebben om getuige te zijn van Hem.


II

De vleesgeworden God is op aarde gekomen,

Hij is gekomen om Zijn werk te doen.

Hij eist dat de mens Hem kent,

Hem gehoorzaamt en van Hem getuigt –

Zijn normale, praktische werk kent,

Zijn woord gehoorzaamt, ook al is dat soms moeilijk,

getuigt van Zijn werk dat mensen redt

en van hoe hij hen overwonnen heeft.

Zij die getuigen zijn van God hebben kennis van Hem.

Slechts zo’n getuigenis is echt, alleen dit beschaamt Satan.

God gebruikt hen die Hem kennen door hen te snoeien en te vormen,

door Zijn oordeel te ondergaan om getuige te zijn van Hem.

Hij gebruikt de verdorvenen en wiens gezindheid veranderd is,

en zo Zijn zegen ontvangen hebben om getuige te zijn van Hem.


III

Hij hoeft geen lofprijzing van de mens,

noch getuigenis van Satans soort, die God niet gered heeft.

Zij alleen die God werkelijk kennen kunnen echt getuigen van Hem;

Zij alleen die getransformeerd zijn, zijn hiertoe in staat.


uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 238 Gods focus is het hart van de mens

Volgende: 240 Alleen door te leven volgens de realiteit kan je getuigenis geven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek