De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

239 Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

Snelheid

239 Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen

I

De verandering van de menselijke gezindheid

komt tot stand door Gods diverse werk.

Zonder zo’n verandering kan de mens niet

van God getuigen of leven naar Zijn hart.

De verandering van de menselijke gezindheid

toont dat hij vrij van Satans invloed is.

Hij is werkelijk een voorbeeld van Gods werk.

Hij leeft naar Gods hart, getuigt van Hem.

Zij die getuigen zijn van God hebben kennis van Hem.

Slechts zo’n getuigenis is echt, alleen dit beschaamt Satan.

God gebruikt hen die Hem kennen door hen te snoeien en te vormen,

door Zijn oordeel te ondergaan om getuige te zijn van Hem.

Hij gebruikt de verdorvenen en wiens gezindheid veranderd is,

en zo Zijn zegen ontvangen hebben om getuige te zijn van Hem.

II

De vleesgeworden God is op aarde gekomen,

Hij is gekomen om Zijn werk te doen.

Hij eist dat de mens Hem kent,

Hem gehoorzaamt en van Hem getuigt –

Zijn normale, praktische werk kent,

Zijn woord gehoorzaamt, ook al is dat soms moeilijk,

getuigt van Zijn werk dat mensen redt

en van hoe hij hen overwonnen heeft.

Zij die getuigen zijn van God hebben kennis van Hem.

Slechts zo’n getuigenis is echt, alleen dit beschaamt Satan.

God gebruikt hen die Hem kennen door hen te snoeien en te vormen,

door Zijn oordeel te ondergaan om getuige te zijn van Hem.

Hij gebruikt de verdorvenen en wiens gezindheid veranderd is,

en zo Zijn zegen ontvangen hebben om getuige te zijn van Hem.

III

Hij hoeft geen lofprijzing van de mens,

noch getuigenis van Satans soort, die God niet gered heeft.

Zij alleen die God werkelijk kennen kunnen echt getuigen van Hem;

Zij alleen die getransformeerd zijn, zijn hiertoe in staat.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods focus is het hart van de mens

Volgende:Alleen door te leven volgens de realiteit kan je getuigenis geven

Gerelateerde media

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • God zet Zijn hoop volledig op de mens

  Van't begin tot nu, is alleen de mens in staat met God te spreken. Namelijk alleen de mens kan met God spreken, onder alle levende wezens en onder wat Hij schiep.

 • Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

  I De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart. U creëert wonderen in het vlees. Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven. Uw gen…

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…