We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

811 Mensen zouden in God moeten geloven met een godvrezend hart

1 In hun manier van in God geloven zullen mensen die geen godvrezend hart hebben, of geen hart dat God gehoorzaam is, niet alleen niet staat zijn om enig werk voor God te doen, maar juist het tegenovergestelde, ze zullen mensen worden die Gods werk verstoren en die God weerstaan. God is altijd in de harten van hen die oprecht in God geloven en zij dragen altijd een hart in zich dat God vereert, een hart dat God liefheeft. Degenen die in God geloven moeten dingen doen met een behoedzaam en zorgvuldig hart en alles wat ze doen moet in overeenstemming zijn met Gods voorschriften en ze moeten in staat zijn om Gods hart te vervullen. Ze moeten niet eigengereid zijn, doen wat ze ook maar willen; dat past niet bij heilig fatsoen.

2 Het is de grootste schande voor een gelovige, wanneer iemand die in God gelooft, God niet gehoorzaamt of God vereert, maar in plaats daarvan Hem weerstaan. Mensen kunnen niet met Gods vaandel pronken en er overal mee rondbanjeren, ermee paraderen en zwendelen; dit is het meest rebelse gedrag wat men kan doen. Gezinnen hebben hun regels en naties hebben hun wetten: is dit niet nog meer het geval in het huis van God? Zijn de normen niet nog strenger? Zijn er niet nog meer bestuurlijke decreten? Mensen zijn vrij om te doen wat ze willen, maar de heersende geboden van God kunnen niet naar believen worden gewijzigd. God is een God die niet toestaat dat mensen Hem beledigen en God is een God die mensen doodt.

Naar ‘Een waarschuwing aan degenen die de waarheid niet in praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Alleen zij die de waarheid beoefenen kunnen getuigenis geven in beproevingen

Volgende:Oprechte volgers van God kunnen standvastig blijven in beproevingen

Gerelateerde media

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

  Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade? I Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven, wie zou er dan genieten van de ri…

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden

  I Omdat God de mens schiep, zal Hij hem leiden; omdat Hij degene is die redt, zal Hij hem volledig redden en verwerven; omdat Hij de mens leidt, zal H…

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…