We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

506 Volg de weg waarop de Heilige Geest jullie leidt in je geloof

1 Jullie hebben nog maar een klein deel gelopen op de weg van iemand die gelooft in God en jullie moeten het goede pad nog op gaan. Daarom zijn jullie nog ver van het voldoen aan Gods standaard. Op dit moment voldoet jullie gestalte nog niet aan Zijn eisen. Door jullie kaliber en jullie aangeboren verdorven natuur, gaan jullie altijd achteloos om met Gods werk en nemen jullie het niet serieus. Dat is jullie grootste tekortkoming.

2 Bovendien zijn jullie niet in staat om de weg van de Heilige Geest te vinden. De meesten van jullie begrijpen die niet en kunnen hem niet duidelijk zien. Daarnaast besteden de meesten van jullie er geen aandacht aan en zijn jullie er nog minder serieus mee bezig. Als jullie je op deze manier blijven gedragen en het werk van de Heilige Geest niet kennen, zal de weg die jullie nemen als gelovige in God nutteloos zijn. Dat is zo omdat jullie niet alles wat in jullie macht ligt doen om te proberen Gods wil te volbrengen en omdat jullie niet goed met God samenwerken. Het is niet zo, dat God niet in je aan het werk is geweest of dat de Heilige Geest je niet heeft bewogen. Het punt is dat je zo onverschillig bent dat je het werk van de Heilige Geest niet serieus neemt. Je moet onmiddellijk een omkeer maken en de weg gaan waarop de Heilige Geest je leidt.

3 Deze ‘weg waarop de Heilige Geest je leidt’ betekent dat de geest van mensen wordt verlicht, ze kennen Gods woord, ze krijgen helderheid over de weg die voor hen ligt. Ze kunnen de waarheid stap voor stap binnengaan en leren God meer en meer kennen. De weg waarop de Heilige Geest je leidt betekent vooral dat mensen Gods woord beter begrijpen, zonder afwijkingen en misvattingen, zodat ze deze weg kunnen gaan. Om dit te bereiken moeten jullie in harmonie met God werken, een juiste weg vinden om in de praktijk te brengen en de weg gaan waarop de Heilige Geest jullie leidt. Daarvoor is de medewerking nodig vanuit de kant van de mens, oftewel wat jullie doen om wat God van jullie vereist te volbrengen en hoe jullie je gedragen om op het juiste pad van geloof in God te komen.

Naar ‘Een fatsoenlijk geestelijk leven brengt mensen op het goede pad’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wat is het doel van je streven?

Volgende:God wil ware gehoorzaamheid van de mens

Gerelateerde media