De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

951 Waarom stelt de mens altijd eisen aan God?

1 Ongeacht wat er met hen gebeurt, of waar ze mee te maken hebben, beschermen mensen altijd hun eigen belangen, hebben ze het welzijn van hun eigen vlees in het oog en zijn ze altijd op zoek naar redenen of excuses die hun goed uitkomen. Ze zijn zonder ook maar het kleinste beetje waarheid, en alles wat ze doen is bedoeld om hun eigen vlees te rechtvaardigen en houdt rekening met hun eigen vooruitzichten. Ze eisen allemaal genade van God en proberen elk mogelijk voordeel te verwerven. En waarom stellen ze buitensporige eisen aan God? Dit bewijst dat mensen van nature hebzuchtig zijn. Ze beschikken voor God over geen greintje verstand, en in alles wat ze doen – of ze nu bidden, communiceren of preken – in wat ze nastreven, en in hun binnenste gedachten en verlangens, stellen ze eisen aan God en vorderen ze dingen van Hem, in de hoop iets van Hem te ontvangen. Dit heeft te maken met de menselijke natuur.

2 Dat mensen te veel eisen stellen aan God en te veel extravagante verlangens hebben met betrekking tot Hem bewijst dat er in hen geen greintje van het verstand aanwezig is dat de mensheid zou moeten bezitten. Ze stellen deze eisen en vorderingen ter wille van zichzelf, of anders proberen ze wel zichzelf te rechtvaardigen en zoeken ze ter wille van zichzelf naar excuses. In veel dingen kan worden gezien dat het bij alles wat ze doen ontbreekt aan verstand, wat het sluitende bewijs is van de satanische logica van “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Welk probleem wordt bewezen door de buitensporige eisen die de mensen aan God stellen? Het bewijst de mate waarin ze verdorven zijn door Satan, wat betekent dat mensen, in hun geloof in God, Hem in het geheel niet als God behandelen. Van buitenaf gezien volg je God, maar in je houding ten opzichte van Hem, en in vele zaken en veel van je opvattingen, behandel je Hem in het geheel niet als de Schepper.

Naar ‘Mensen eisen te veel van God’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:De mens stel te veel eisen aan God

Volgende:Mensen ontbreekt het zo aan verstand

Gerelateerde media