We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1002 Je bewandelt het pad van Paulus als je de waarheid niet nastreeft

1 De meeste mensen bevinden zich tegenwoordig in deze toestand: “Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik me uitputten voor God en een prijs voor Hem betalen. Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik alles achterlaten voor God; ik moet voltooien wat Hij me heeft toevertrouwd en mijn plicht goed uitvoeren.” De overheersende bedoeling hiervan is zegeningen ontvangen; dit is een voorbeeld van jezelf uitputten helemaal met het oog op Gods beloningen, om de kroon te verkrijgen. Dergelijke mensen hebben de waarheid niet in hun hart en hun begrip bestaat beslist louter uit enkele woorden uit doctrines waar ze overal mee te koop lopen. Zij zijn op het pad van Paulus.

2 Het geloof in God van zulke mensen is een kwestie van constant werken. In hun hart denken ze dat hoe meer ze doen, hoe meer dat hun trouw aan God zal bewijzen; ook dat hoe meer ze doen, hoe tevredener God zeker zal zijn, en dat hoe meer ze doen, hoe meer ze de kroon verdienen wanneer ze voor God komen, en dat ze zeker de grootste zegeningen in het huis van God zullen ontvangen. Ze menen dat als ze kunnen lijden, prediken en sterven voor Christus, als ze hun eigen leven kunnen opgeven en als ze alle plichten kunnen vervullen die God ze heeft toevertrouwd, dat ze dan tot Gods meest gezegenden zullen behoren − tot hen die de grootste zegeningen verkrijgen − en dat ze de kroon zeker zullen ontvangen.

3 Paulus werkte aangestuurd door dergelijke gedachten om God te dienen. Zulke gedachten en bedoelingen vinden hun oorsprong in Satans aard. Mensen hebben een satanische aard, zodat ze in de wereld zullen streven naar kennis, status, geleerdheid en werelds succes; in Gods huis streven ze ernaar om zich uit te putten voor God, trouw te zijn en uiteindelijk de kroon en grote zegeningen te ontvangen. Als mensen niet naar de waarheid streven nadat ze in God zijn gaan geloven, en geen verandering in hun gezindheid hebben ondergaan, bevinden ze zich zeker op dit pad. Dit is een onomstotelijk feit.

Naar ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Alles wat God doet is rechtvaardig

Volgende:Ken je Gods rechtvaardige gezindheid wel echt?

Gerelateerde media