We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1002 Je bewandelt het pad van Paulus als je de waarheid niet nastreeft

1 De meeste mensen bevinden zich tegenwoordig in deze toestand: “Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik me uitputten voor God en een prijs voor Hem betalen. Wil ik zegeningen verkrijgen, dan moet ik alles achterlaten voor God; ik moet voltooien wat Hij me heeft toevertrouwd en mijn plicht goed uitvoeren.” De overheersende bedoeling hiervan is zegeningen ontvangen; dit is een voorbeeld van jezelf uitputten helemaal met het oog op Gods beloningen, om de kroon te verkrijgen. Dergelijke mensen hebben de waarheid niet in hun hart en hun begrip bestaat beslist louter uit enkele woorden uit doctrines waar ze overal mee te koop lopen. Zij zijn op het pad van Paulus.

2 Het geloof in God van zulke mensen is een kwestie van constant werken. In hun hart denken ze dat hoe meer ze doen, hoe meer dat hun trouw aan God zal bewijzen; ook dat hoe meer ze doen, hoe tevredener God zeker zal zijn, en dat hoe meer ze doen, hoe meer ze de kroon verdienen wanneer ze voor God komen, en dat ze zeker de grootste zegeningen in het huis van God zullen ontvangen. Ze menen dat als ze kunnen lijden, prediken en sterven voor Christus, als ze hun eigen leven kunnen opgeven en als ze alle plichten kunnen vervullen die God ze heeft toevertrouwd, dat ze dan tot Gods meest gezegenden zullen behoren − tot hen die de grootste zegeningen verkrijgen − en dat ze de kroon zeker zullen ontvangen.

3 Paulus werkte aangestuurd door dergelijke gedachten om God te dienen. Zulke gedachten en bedoelingen vinden hun oorsprong in Satans aard. Mensen hebben een satanische aard, zodat ze in de wereld zullen streven naar kennis, status, geleerdheid en werelds succes; in Gods huis streven ze ernaar om zich uit te putten voor God, trouw te zijn en uiteindelijk de kroon en grote zegeningen te ontvangen. Als mensen niet naar de waarheid streven nadat ze in God zijn gaan geloven, en geen verandering in hun gezindheid hebben ondergaan, bevinden ze zich zeker op dit pad. Dit is een onomstotelijk feit.

Naar ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Alles wat God doet is rechtvaardig

Volgende:Ken je Gods rechtvaardige gezindheid wel echt?

Gerelateerde media

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken

  I Men weet vandaag te weinig over de praktische God en de betekenis van incarnatie. Wanneer het over Gods vlees door Zijn werk en woorden gaat, ziet m…

 • Gods werk wordt bereikt door woorden

  I Nadat je een tijd hebt meegemaakt, als je Gods werk en Zijn elke stap kent, en weet wat Zijn woord bereikt en waarom zoveel niet volbracht is; als j…

 • Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn

  I Oordeel en tuchtiging zijn loutering en genadeloze onthullingen, bedoeld om de menselijke zonden en zijn vlees te bestraffen, maar niets van dit wer…