We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

197 De waarheid begrijpen en vrij zijn

1

Tijdens de vele jaren van mijn geloof in de Heer heb ik alleen maar gesproken met woorden en doctrines, me aan regels vastgeklampt en een religieuze ceremonie opgevoerd.

Ieder gebed van mij was inhoudsloze bluf, nooit sprak ik de woorden in mijn hart tot God.

Ook was ik niet op zoek naar de waarheid als ik Gods woorden las; ik was niet in staat over Gods wil na te denken.

Ik dacht dat het uit mijn hoofd leren van beroemde verzen en gezegden van de Bijbel betekende dat ik de realiteit van de waarheid in bezit had.

Ik richtte me alleen op niet meer liegen en zo dacht ik dat ik eerlijk was.

Onvermoeibaar en graag zwoegde ik jarenlang zodat ik het hemelse koninkrijk binnen zou mogen gaan en beloond zou worden.

Wat een geluk dat de woorden van Almachtige God me hebben geroepen! Ik heb de stem van God gehoord en ben naar God teruggekeerd.

Ik heb veel waarheden uit Gods woorden begrepen, ik heb de verschijning en het werk van God aanschouwd.

2

Het oordeel van de woorden van God heeft mij wakker geschud, de waarheid zoeken is naar het hart van God Zelf.

Als ik in God geloof, maar Zijn tuchtiging en oordeel niet ervaar, dan kan mijn verdorven gezindheid niet veranderen.

Als ik God niet ken, en God niet vrees, dan is mijn goede gedrag slechts schijn.

Gods rechtvaardige gezindheid kan door de mens niet worden geschonden, de wens van een bedrieger om het koninkrijk binnen te gaan is slechts een droom.

Ik besluit Gods woorden in praktijk te brengen en te ervaren, de waarheid te verwerven en mijn verdorvenheid af te werpen.

In alle dingen zoek ik de waarheid en praktiseer ik de waarheid, in mijn hart voel ik rust en vrede.

Trouw vervul ik mijn plicht, blij bewijs ik God mijn diensten; ik vraag niet om zegeningen, alleen maar dat ik God mag liefhebben.

Nu ik de waarheid begrijp, klamp ik me niet meer vast aan regels. Nu ik voor God leef, ben ik bevrijd.

Vorige:O God! Ik verdien uw liefde echt niet

Volgende:Door de waarheid te aanvaarden is men een wijze maagd

Gerelateerde media

 • De grootste zegen die God schenkt aan de mens

  Met de voltooiing van Gods woorden, neemt het koninkrijk vorm aan. Met de mens terugkerend naar normaal, is Gods koninkrijk hier. Mensen van God in het koninkrijk, jullie herwinnen het leven bedoeld voor de mensheid.

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • Degenen die Gods woorden niet beoefenen, zullen worden geëlimineerd

  I Gods werk en woord zijn bedoeld om een verandering in je gezindheid te brengen. Zijn doel is niet alleen om je enkel te laten begrijpen of het allee…

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …