3. De onthulling van het mysterie van het oordeel

Door Enhui, Maleisië

Mijn naam is Enhui, ik ben 46 jaar. Ik woon in Maleisië en ik geloof al meer dan 27 jaar in de Heer. In oktober 2015 verhuisde ik naar een andere stad voor een nieuwe baan. Mijn nieuwe collega’s waren allemaal erg bezig met Facebook, dat ze gebruikten om te chatten, nieuwe vrienden te vinden en berichten te posten. Toen ze merkten dat ik geen Facebook-account had, maakten ze er een voor me aan en ik leerde geleidelijk aan om online te gaan en het te gebruiken. Als ik tijd had, bekeek ik de posts van enkele broeders en zusters in de Heer en deelde en likete ze. Soms postte ik berichtjes over het prijzen van de Heer of het delen van de genade van de Heer met mensen in mijn vriendengroep. Elke dag gaf me veel voldoening.

Toen ik op een dag in februari 2016 door het profiel van een van mijn Facebook-vrienden browsete, zag ik deze post: “We hebben vandaag het onderwerp van het oordeel besproken in onze groep. We zeiden allemaal iets anders, maar waren het eens over de belangrijkste punten. Iemand zei: ‘Als ik iets niet begrijp, waag ik het niet om zomaar wat oude onzin te spuien – het is iets wat God in de toekomst zal doen en we moeten niet proberen in het wilde weg te gissen.’ Iemand anders zei: ‘In Psalmen 75:3 staat: “Ja, ik bepaal of de tijd is gekomen, ik zal oordelen naar recht en wet.” God merkt alles op wat ieder mens doet, dus als de Heer Jezus terugkeert om over alle mensen te oordelen, zal Hij onze daden aan iedereen onthullen alsof Hij een film afspeelt. We moeten dus altijd rechtschapen zijn in ons gedrag en absoluut nooit iets slechts doen, zodat God ons niet veroordeelt en in de hel werpt.’ Iemand anders zei: ‘In de Bijbel staat: “Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden” (Openbaring 20:11-12). In de Bijbel kunnen we lezen dat de Heer Jezus als Hij terugkeert in de laatste dagen een enorm bureau zal opstellen in de hemel, erachter zal plaatsnemen en de boeken zal openen. Terwijl de hele mensheid dan op de grond knielt, zal Hij de naam van ieder mens uitroepen en een voor een over elk van hen oordelen overeenkomstig hun daden. Goede mensen zullen door de Heer worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel, terwijl slechte in de hel zullen worden geworpen.’”

Toen ik deze post had gelezen, bleef ik op mijn stoel zitten en zag voor mijn geestesoog het beeld van de Heer Jezus die oordeelt over de mensheid: de Heer zit op een troon, de mensen knielen allemaal voor Zijn bureau en biechten al hun zonden op zodat God erover kan oordelen en de Heer zendt ieder van hen naar de hemel of de hel, overeenkomstig hun daden. Ik bedacht hoe ik al meer dan 20 jaar een trouwe volgeling van de Heer was geweest en mijn best had gedaan om Zijn lessen in praktijk te brengen. Ik geloofde dat de Heer mijn vroomheid zou zien en me zou opnemen in het koninkrijk van de hemel. Maar terwijl ik er meer en meer over nadacht, kreeg ik plotseling een idee: waarom zou ik nu ik het internet kon gebruiken niet eens naar ‘oordeel’ zoeken en kijken wat ik zou vinden? Ik opende een browser en typte het woord in. Ik kan me niet herinneren welke link ik aanklikte, maar tot mijn verbazing verscheen deze zin: “Gods tuchtiging en oordeel is het licht van de redding van de mens”. Mijn belangstelling was meteen gewekt en ik ging naar de website om meer te lezen. Terwijl de webpagina werd geladen, hoorde ik deze hymne die aangenaam klonk en tot nadenken stemde: ‘Gods tuchtiging en oordeel is het licht van de redding van de mens’. De tekst luidde onder andere: “[…] Als de mens in zijn leven gereinigd wil worden en veranderingen in zijn gezindheid tot stand wil brengen, als hij een zinvol leven wil leiden en zijn plicht als schepsel wil vervullen, dan moet hij de tuchtiging en het oordeel van God aanvaarden en moet hij niet toestaan dat Gods discipline en Gods harde hand hem van God doen wijken, zodat hij zichzelf kan bevrijden van de manipulatie en invloed van Satan en in het licht van God kan leven. Weet dat Gods tuchtiging en oordeel het licht is en het licht van de redding van de mens en dat er geen betere zegen, genade of bescherming voor de mens is” (‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’).

Toen de hymne was afgelopen, dacht ik na over de tekst. Ik vond hem heel ontroerend. Ik dacht: zijn Gods tuchtiging en oordeel het licht van onze redding? Zijn ze de grootste bescherming en genade van de mensheid? Hoe moeten we dit begrijpen? Als mensen gezuiverd willen worden en een zinvol leven willen leiden, moeten ze dan Gods tuchtiging en oordeel aanvaarden? Terwijl ik over deze tekst peinsde, schoten er veel vragen door mijn hoofd. Ik dacht ook: als God over de mens zou oordelen, zou de mens dan niet worden veroordeeld? En hoe kan het oordeel een licht van de redding worden? Ik was nieuwsgierig en opgetogen, want ik had nog nooit zoiets gehoord. Hoewel het oordeel waar in de hymne over werd gesproken niet was zoals ik het had begrepen, had ik toch het vage gevoel dat het oordeel een heel diepe betekenis heeft en relevant is voor de toekomst en het lot van een mens. Toen ik keek waar de hymne vandaan kwam, zag ik dat het De Kerk van Almachtige God was, en ik ging naar hun website. Ik zag dat de homepage niet alleen vernieuwend en aantrekkelijk was, maar dat de inhoud ook rijk en gevarieerd was. Er waren dingen om naar te luisteren, dingen om te lezen, liedjes, discussies en allerlei andere dingen. Ik dacht bij mezelf: waarom heeft niemand me ooit over deze website verteld? Hij is zo geweldig. Kan het zijn dat niemand hem ooit gedeeld heeft, omdat ze hem nog niet hebben gevonden? Ik klikte op de link ‘boeken’ en toen ik door de lijst scrolde, zag ik deze titel: ‘Getuigenissen van ervaringen over het binnengaan in het leven’. Toen ik erop klikte, zag ik dat het voornamelijk getuigenissen waren over Gods oordeel, zoals: ‘Gods oordeel heeft me gered’, ‘Gods oordeel en tuchtiging waren een grote redding voor mij’, ‘Ik zag Gods liefde in Zijn oordeel en tuchtiging’, ‘Gods oordeel en tuchtiging hebben mijn zondige hart gewekt’ en ‘Gods oordeel en tuchtiging hebben me op de juiste weg gebracht’. Het was bijna tijd om naar mijn werk te gaan, dus ik had alleen maar tijd om een paar van deze getuigenissen vluchtig door te lezen. Ze waren allemaal geschreven door gelovigen die beschreven hoe hun verdorven gezindheden waren gezuiverd en die ook spraken over hun tekortkomingen, verdorvenheid, misvattingen in het geloof enz. en hoe die enigszins waren veranderd door de woorden van het oordeel van Almachtige God. Dat maakte me nog nieuwsgieriger naar ‘Gods tuchtiging en oordeel is het licht van de redding van de mens’. Was het mogelijk dat het oordeel niet ging om veroordeeld worden? Dat het er niet om ging het eind van ieder mens te bepalen? Ik begon me erg ongemakkelijk te voelen en wist dat ik tot op de bodem moest uitzoeken waar ‘Gods tuchtiging en oordeel is het licht van de redding van de mens’ over ging. Ik kwam tot de conclusie dat ‘Getuigenissen van ervaringen over het binnengaan in het leven’ waarschijnlijk een zeer nuttig boek was voor mensen in hun geloof en dat ik het eens goed moest bekijken. Maar ik had weinig tijd meer, dus ik zette mijn computer uit en ging naar mijn werk.

Die nacht lag ik te woelen en te draaien in bed en kon niet slapen. Ik zag steeds weer beelden van de website van De Kerk van Almachtige God voor me en ik kon de zin ‘Gods tuchtiging en oordeel is het licht van de redding van de mens’ maar niet begrijpen. Ik wilde echt weten wat er bedoeld werd met het ‘oordeel’.

Ik stond de volgende morgen vroeg op, opende de website van De Kerk van Almachtige God en begon te zoeken naar het woord ‘oordeel’. Ik zag een artikel getiteld ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’, opende het en las deze woorden: “Het ‘oordeel’ in de eerder uitgesproken woorden – het oordeel zal beginnen in het huis van God – verwijst naar het oordeel dat God vandaag velt over degenen die voor Zijn troon komen in de laatste dagen. Misschien zijn mensen die geloven in bovennatuurlijke verbeeldingen zoals, dat wanneer de laatste dagen aangebroken zijn, God een grote tafel in de hemelen zal opstellen waar een wit tafelkleed op wordt uitgelegd, waarna Hij, gezeten op een grote troon met alle mensen geknield op de grond, de zonden van ieder mens zal openbaren en daarbij zal bepalen of zij naar de hemel mogen opstijgen of naar beneden gestuurd worden naar de poel van vuur en zwavel. Hoe de mens zich dit ook voorstelt, de essentie van Gods werk kan niet worden veranderd. De verbeeldingen van de mens zijn niets anders dan de hersenspinsels van de mens en zijn afkomstig uit de hersenpan van de mens, een samenraapsel van allerlei dingen die de mens heeft gezien en gehoord. Daarom zeg ik, hoe schitterend de verbeeldingen die hij heeft gekregen ook mogen zijn, ze zijn niets meer dan een tekening en kunnen niet in de plaats komen van het plan van Gods werk. De mens is tenslotte verdorven door Satan, dus hoe kan hij dan de gedachten van God doorgronden? De mens vat het werk van oordeel van God op als iets dat enorm op de verbeelding werkt. Hij gelooft dat, aangezien het God Zelf is die het werk van oordeel doet, het op een ontzagwekkende schaal moet zijn en onbegrijpelijk voor stervelingen, en het door de hemelen moet weerklinken en de aarde doen wankelen; hoe zou het anders het werk van het oordeel van God kunnen zijn? Hij gelooft dat, aangezien dit het werk van oordeel is, God dan bijzonder imposant en majestueus moet zijn tijdens Zijn werk, en degenen die geoordeeld worden moeten tranen met tuiten huilen en op hun knieën om genade smeken. Zo’n soort tafereel moet een groot spektakel zijn en ten zeerste opwindend … Iedereen stelt zich Gods werk van oordeel voor als bovennatuurlijk geweldig. Weet je echter dat God het werk van oordeel onder de mensheid lang geleden begonnen is en dat allemaal terwijl jij in vredige vergetelheid genesteld lag? Dat tegen de tijd dat jij denkt dat het werk van oordeel van God officieel begint, het al tijd is voor God om de hemel en de aarde nieuw te maken? Op dat moment zul jij misschien pas de betekenis van het leven begrepen hebben, maar het genadeloze werk van Gods straf zal jou, terwijl je nog diep in slaap bent, in de hel doen belanden. Pas dan zul je plotseling beseffen dat Gods werk van oordeel al afgerond is.” Ik stond echt versteld van deze woorden. Ze legden zo nauwkeurig de meest intieme gedachten en ideeën van mensen over Gods werk van het oordeel van de laatste dagen bloot en ze waren ook echt en praktisch. Ik dacht: bestond dat idee over een oordeel in de hemel waar ik me aan vastklampte misschien alleen in mijn fantasie? Deze passage laat zien dat alle mensen zich voorstellen dat het werk van Gods oordeel mysterieus en bovennatuurlijk is. Hij wijst er ook op dat het werk van het oordeel lang geleden begon en binnenkort zal worden voltooid en spoort mensen aan om geen tijd te verdoen met het zoeken naar de manifestatie van God. Zou dat de stem van God kunnen zijn? Bij die gedachte voelde ik me ongemakkelijk en ik wilde direct duidelijkheid over wat de betekenis van Gods oordeel echt is. Maar er stond gewoon te veel op de website van De Kerk van Almachtige God, dus ik besloot de leden van de kerk zelf te benaderen en te zien of ze me konden helpen om deze dingen te begrijpen.

Via de online chatfunctie van de website van De Kerk van Almachtige God stuurde ik een bericht waarin ik vertelde dat ik graag meer wilde ontdekken over het oordeel. Er reageerde al heel snel iemand die me twee zusters van De Kerk van Almachtige God voorstelde die contact met me opnamen: Liu Hui en Li Mei. Gedurende onze gedachtewisseling ontdekte ik dat deze twee zusters een open en eerlijke benadering hadden en heel direct waren. Ik wilde een openhartig gesprek met ze en schreef ze: “Ik vind de website van De Kerk van Almachtige God erg goed. Er staan allerlei spirituele boeken, lofzangen, muziekvideo’s, evangeliefilms, voordrachten van Gods woorden en nog veel meer op. Er is heel veel inhoud, maar ik begrijp niet wat wordt bedoeld met Gods oordeel. Ik heb net ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ gelezen, waarin lijkt te staan dat Gods werk van het oordeel al is begonnen en dat het idee van het oordeel in de hemel slechts een product is van menselijke opvattingen en fantasie. Dat verschilt sterk van mijn gebruikelijke interpretatie van het oordeel. Zouden jullie jullie interpretatie ervan met me willen delen?”

Zuster Liu Hui antwoordde: “Prijs God! Laten we samen zoeken en van gedachten wisselen! Ik dacht er vroeger ook zo over en geloofde dat Gods werk van het oordeel van de laatste dagen boven in de hemel zou worden verricht. Maar nadat ik de woorden van Almachtige God had gelezen en had gesproken met broeders en zusters, besefte ik dat dit eigenlijk slechts mijn eigen opvatting, mijn eigen fantasie was. Of Gods werk van het oordeel zal worden verricht in de hemel of op aarde staat duidelijk in enkele profetieën in de Bijbel. Zo zegt Openbaring 14:6-7: ‘Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Luid riep hij: “Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft.”’ Psalm 96:13 zegt: ‘[…] voor de HEER, want hij is in aantocht, in aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord.’ In Johannes 9:39 staat: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien […]’ In deze Bijbelverzen wordt vermeld dat ‘Hij had een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde’, ‘in aantocht is hij als rechter van de aarde’ en ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen.’ Hieruit kunnen we afleiden dat God in de laatste dagen persoonlijk in deze wereld moet komen, en Hij zal op aarde komen om het werk van het oordeel te doen, om te oordelen over alle volkeren en alle naties. Daarnaast weten we door de Bijbel te lezen dat, voordat Hij de mensheid schiep, God de hemelen en de aarde en alle dingen schiep om een geschikte leefomgeving voor ons voor te bereiden. Toen schiep God de mensheid en regelde het zo dat we op aarde zouden leven, niet in de hemel. Dus hoe zouden we ooit kunnen opstijgen naar de hemel? De verdorven mensheid kan niet anders dan Gods oordeel hier op aarde aanvaarden. Bovendien staat in het boek Openbaring vermeld dat Johannes een grote witte troon in de hemel zag op het eiland Patmos. In feite was dat slechts één van de visioenen van Johannes, maar sommige mensen hebben dit zo geïnterpreteerd dat het letterlijk zou betekenen dat God over de mensen zal oordelen in de lucht als Hij terugkeert in de laatste dagen. Dat zijn slechts onze eigen opvattingen en fantasieën en het is een verkeerde interpretatie van de profetieën en absoluut niet de werkelijkheid van Gods werk.”

Ik stond versteld van wat ik hoorde: ik had alle Bijbelverzen gelezen die de zuster met me deelde, dus waarom was de ware betekenis van die woorden me nooit opgevallen? Ja! God had de mensheid geschapen om op aarde te leven, dus hoe zouden wij ooit kunnen opstijgen naar de hemel? Mijn geloof was werkelijk vol vaagheid en onwetendheid!

Toen deelde zuster Li Mei dit met me: “In de laatste dagen is God niet alleen geïncarneerd om het werk van het oordeel te doen op aarde, maar Zijn werk is al lang geleden begonnen en zal binnenkort klaar zijn. Gods werk van het oordeel wordt niet gedaan in de hemel zoals mensen denken, en het bestaat niet uit het direct veroordelen van de mensen zoals ze geloven. Voor Gods werk van het oordeel wordt afgerond, zijn in feite al diegenen die voor Gods troon komen degenen waarover kan worden geoordeeld en die kunnen worden berecht en gereinigd door Gods woorden. Iedereen die Gods oordeel aanvaardt en wordt gezuiverd, zal door God worden opgenomen in Zijn koninkrijk. Maar degenen die weigeren het oordeel van Gods woorden te aanvaarden, zullen in zonde blijven leven en voortdurend blijven zondigen, omdat hun zondige natuur niet zal zijn geoordeeld en gereinigd door God. Ze zullen liegen, bedriegen, in opstand komen tegen God en zich tegen God verzetten. Ze zullen worden vernietigd in de hel vanwege hun zonden – dit is de ware manifestatie van Gods rechtvaardige gezindheid. Degenen onder ons die de Heer vele jaren zijn gevolgd, hebben ingrijpend ervaren dat het probleem van onze zondige natuur niet is opgelost, hoewel we vanwege ons geloof zijn verlost van onze zonden. We volgen de Heer, maar tegelijkertijd gaan we vaak in tegen de lessen van de Heer en laten onze vleselijke verlangens de vrije teugel om zonden te begaan zoals liegen, bedriegen, intrigeren en wedijveren om roem en rijkdom. We snakken naar lege ijdelheden en jagen de boosaardige trends van de materiële wereld na. Enzovoort. Vooral als we worden geconfronteerd met beproevingen, ongelukken en rampen begrijpen we God verkeerd, geven Hem de schuld en verraden we Hem zelfs. Je zou kunnen zeggen dat we leven in een voortdurende staat van zondigheid en dan onze zonden opbiechten, maar nooit de ketenen van onze zondige natuur afschudden. In de Bijbel staat: ‘Want zonder heiliging zal niemand de Heer zien’ (Hebreeën 12:14). Hoe kunnen mensen die zo verdorven zijn als wij binnengaan in Gods koninkrijk? Almachtige God heeft gezegd: ‘Kan een zondaar zoals jullie, die net is verlost en niet is veranderd of vervolmaakt door God, naar Gods hart zijn? Voor jou geldt dat jij, die nog steeds je oude zelf bent, inderdaad gered bent door Jezus en dat je niet beschouwd wordt als een zondaar vanwege de redding door God, maar dat bewijst niet dat je niet zondig bent en niet onzuiver bent. Hoe kun je heilig zijn als je niet veranderd bent? Van binnen ben je overladen met onzuiverheid, zelfzuchtig en verachtelijk, maar toch wil je nederdalen met Jezus – dan zou je wel boffen! Je hebt een stap overgeslagen in je geloof in God: je bent alleen nog maar verlost, maar je bent nog niet veranderd. Om naar Gods hart te zijn, moet God persoonlijk het werk verrichten, dat inhoudt dat Hij je verandert en zuivert. Anders zul jij, die alleen verlost is, geen heiligheid kunnen verkrijgen. Op die manier ben je niet gekwalificeerd om te delen in de goede zegeningen van God omdat je een stap mist in Gods werk van het managen van de mens, en wel de cruciale stap van verandering en vervolmaken. Daarom ben jij, een zondaar die net is verlost, niet in staat om rechtstreeks de erfenis van God te erven’ (‘Over titels en identiteit’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Dus in de laatste dagen brengt God Zijn managementplan ten uitvoer en verricht de fase van het werk van het oordelen en het tuchtigen en reinigen van mensen in overeenstemming met wat de verdorven mensheid nodig heeft. Het doel is om ons grondig te redden uit Satans domein en de ketenen van onze zondige natuur te verwijderen, zodat we kunnen worden gezuiverd en gered. Hieruit kunnen we zien dat Gods werk van het oordeel van de laatste dagen draait om reiniging en redding. Het dient niet om ons te veroordelen, zoals mensen zich voorstellen.”

Zuster Liu Hui ging verder: “Zo is het, zuster Enhui. Laten we eens nadenken. Als Gods werk van het oordeel diende om ons te veroordelen en te straffen, zou niemand van ons ooit worden gered of Gods koninkrijk kunnen binnengaan, want we zijn allemaal door en door verdorven door Satan. Als dat zo was, wat zou dan de zin van Gods werk van het oordeel zijn? De woorden van Almachtige God zeggen duidelijk waarom God het werk van het oordeel in de laatste dagen doet en wat het belang ervan is. Laten we twee passages uit de woorden van Almachtige God lezen: ‘Het hele leven van de mens wordt geleefd onder het domein van Satan en er is niet één persoon die zichzelf kan bevrijden van de invloed van Satan. Allen leven in een smerige wereld, in verdorvenheid en leegte, zonder de minste betekenis of waarde; ze leven zulke zorgeloze levens voor het vlees, voor lust en voor Satan. Er is geen greintje waarde aan hun bestaan. De mens is niet in staat de waarheid te vinden die hem bevrijdt van de invloed van Satan. Hoewel de mens in God gelooft en de Bijbel leest, begrijpt hij niet hoe hij zichzelf moet bevrijden van de controle van Satans invloed. Door de eeuwen heen hebben heel weinig mensen dit geheim ontdekt, hebben heel weinig mensen het kunnen raken. […] Als de mens niet gereinigd is, dan is hij van de vuiligheid; als hij niet door God wordt beschermd en verzorgd, dan is hij nog steeds een gevangene van Satan; als hij niet wordt geoordeeld en getuchtigd, dan zal hij geen middelen hebben om te ontsnappen aan de onderdrukking van de duistere invloed van Satan. De verdorven gezindheid die je toont en het ongehoorzame gedrag dat je uitdraagt, zijn voldoende om te bewijzen dat je nog steeds onder het domein van Satan leeft. Als je geest en gedachten niet zijn gereinigd en je gezindheid niet is geoordeeld en getuchtigd, dan wordt je hele wezen nog steeds beheerst door het domein van Satan, wordt je geest beheerst door Satan, worden je gedachten gemanipuleerd door Satan en je hele wezen wordt beheerst door de handen van Satan’ (‘De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). ‘Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt’ (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Wat kunnen we concluderen uit Gods woorden? Enerzijds kunnen we zien dat Gods woorden uitermate praktisch zijn en onze levensechte situatie heel goed weerspiegelen. Anderzijds kunnen we inzien dat we eerst Gods oordeel en reiniging moeten ondergaan om ons te bevrijden van vuil en verdorvenheid en te ontsnappen aan Satans duistere invloed. Pas dan zullen we in aanmerking komen om door God te worden opgenomen in Zijn koninkrijk. Zonder Gods werk van het oordeel van de laatste dagen zouden we niet genoeg gereinigd kunnen worden om mensen naar Gods hart te worden, en we zouden zeker niet kunnen binnengaan in Gods koninkrijk. We zouden nooit ophouden met zondigen en ons verzetten tegen God, en uiteindelijk zouden we door God worden vernietigd in de hel. In feite blijkt uit de levensechte getuigenissen van de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God dat Gods oordeel en tuchtiging het licht van de redding van de mens zijn. Ieder van ons is verdorven door Satan, maar omdat we voor Almachtige God kunnen komen en het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ontvangen, verandert onze levensgezindheid geleidelijk. We gaan van opstandigheid en verzet naar aanvaarding en onderwerping; we gaan van arrogantie, zelfgenoegzaamheid en aan niemand willen toegeven naar de bereidheid om afstand te doen van ons ego en ons te onderwerpen aan wat goed is, ons te onderwerpen aan de waarheid. Daarnaast is alles wat wordt uitgedrukt in Gods oordeel en tuchtiging de waarheid, en het is ook een uitdrukking van Gods rechtvaardige en heilige gezindheid. Dus hoe meer we Gods oordeel en tuchtiging ervaren, hoe beter we God kennen. En hoe beter we God kennen, hoe duidelijker we mensen, dingen en gebeurtenissen in de wereld kunnen zien. Bijgevolg veranderen onze gezichtspunten en waarden in wisselende mate. We krijgen meer eerbied voor en onderwerping aan God. Dat is wat het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God in ons bereiken. Zonder het oordeel van het licht van de waarheid in Gods woorden zouden we allemaal in duisternis leven, zonden begaan en dan opbiechten, en ze elke dag opnieuw begaan zonder ooit de ketenen van de zonde af te schudden. Hoe zouden we dan ooit door God kunnen worden opgenomen in Zijn koninkrijk?”

Nadat ik met zuster Li en zuster Liu van gedachten had gewisseld, leek het of er een helder licht was ontstoken in mijn hart. Wat ze zeiden was waar: de dominee, de ouderlingen en de broeders en zusters in mijn kerk waren allemaal niet in staat om zich te verlossen van de boeien van de zonde. Ik had mijns ondanks zelf ook vaak gezondigd en was niet in staat om de woorden van de Heer in praktijk te brengen. We verkeren allemaal in een toestand van zondigen en dan opbiechten – we hebben het echt nodig dat God terugkeert en een fase van het werk van het oordeel en de reiniging verricht. Als ik nooit naar het werk van Almachtige God van de laatste dagen had gekeken, zou ik deze waarheden nooit hebben begrepen. Ik was zo dankbaar voor Gods leiding. Door de woorden van Almachtige God te lezen en naar de zusters te luisteren, en door de geschreven getuigenissen te lezen van de broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God, die beschreven hoe hun verdorven gezindheid was gezuiverd door het oordeel van Gods woorden, had ik enig inzicht gekregen in Gods werk van het oordeel van de laatste dagen. Mijn eigen opvattingen waren verdreven en ik wist nu dat Gods oordeel en tuchtiging essentieel voor ons zijn om te ontsnappen aan de zonde en zuivering te verkrijgen.

Toen zei Liu Hui: “Laten we nog twee passages uit de woorden van Almachtige God lezen. Almachtige God zei: ‘Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God’ (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). ‘Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen. Niemand zal door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus. Je gelooft in God en dus moet je Zijn woorden accepteren en Zijn weg gehoorzamen. Je moet niet alleen denken aan het verkrijgen van zegeningen zonder de waarheid te ontvangen, of zonder de voorziening van het leven te aanvaarden. Christus komt tijdens de laatste dagen zodat iedereen die echt in Hem gelooft, van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan en is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk zou binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan’ (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Uit de woorden van Almachtige God blijkt dat God in de laatste dagen vlees is geworden om alle waarheden uit te drukken om de mensheid te reinigen en te redden overeenkomstig de behoeften van de mens. Hij openbaart Gods rechtvaardige gezindheid die geen belediging van de mensheid zal dulden. Door Zijn woorden openbaart God de natuur en essentie van mensen, en de ware staat van hun verdorvenheid. Alleen door de woorden van het oordeel die Almachtige God heeft uitgedrukt te aanvaarden, kunnen we onze eigen arrogantie, geslepenheid, egoïsme, boosaardigheid enz. kennen, die allemaal horen bij onze satanische natuur en verdorven gezindheden. Alleen door Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden kunnen we Gods rechtvaardige gezindheid kennen en een hart vol eerbied voor God en waarachtig berouw ontwikkelen. Zo kunnen we een transformatie en reiniging van onze verdorven gezindheid bereiken. Dat is de betekenis van Gods oordeel en het is ook onze enige weg naar verlossing. Zuster Enhui, als we serieus zoveel van Almachtige Gods woorden lezen als we kunnen, zal de betekenis van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen ons duidelijk worden en bovendien zullen we zien dat alleen Christus van de laatste dagen mensen de weg van het eeuwige leven kan schenken.”

Prijs de Heer! Ik heb er enorm veel profijt van gehad door met de zusters te communiceren. Ook al moet ik Gods oordeel en tuchtiging nog ervaren, door met hen van gedachten te wisselen en ‘Getuigenissen van ervaringen over het binnengaan in het leven’ te lezen, heb ik gevoeld dat het oordeel en de tuchtiging van Almachtige God mensen echt kan veranderen. Ik voel ook dat het voor mij echt nodig is dat God Zijn fase van het werk van het oordeel en de tuchtiging verricht om me te transformeren en te zuiveren, zodat ik in aanmerking kom om te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Enige tijd later, na nog enkele dagen van gedachten te hebben gewisseld, begon ik meer te begrijpen van de betekenis van Gods werk van het oordeel en de waarheid met betrekking tot Gods namen. Ook leerde ik waarheden om de echte Christus van valse, en echte kerken van valse te onderscheiden. Ik leerde waarheden over Gods incarnatie, het verschil tussen Gods werk en het werk van mensen, hoe Satan de mensheid verderft, hoe God ons redt en nog meer. Ik kwam tot de onwrikbare conclusie dat Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is, en met een gelukkig hart aanvaardde ik het werk van Almachtige God van de laatste dagen. Prijs God! Sindsdien heb ik een onlesbare dorst naar het lezen van de woorden van God. Door een kerkleven te leiden, met broeders en zusters van gedachten te wisselen over waarheden en de begieting en voeding van Gods woorden te aanvaarden, voel ik dat mijn geest veel voedsel ontvangt. Hierdoor kon ik getuige zijn van de totale vervulling van deze profetie in het boek Openbaring in de Bijbel: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openbaring 3:20). Ik heb ook gevoeld dat deze in mij persoonlijk werd vervuld. De woorden van Almachtige God hebben de deur van mijn hart opengeslagen, me de stem van God laten horen, me Gods werk van het oordeel laten kennen en me voor Hem laten terugkeren. God zij geprezen!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: 2. De weg naar zuivering

Volgende: 4. Het ontwaken van een misleide geest

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

2. De weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

7. Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

20. Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

9. Een ander soort liefde

In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik overspoeld met frisse, nieuwe ervaringen en was ik vervuld van nieuwsgierigheid, en ik had een goed gevoel over de toekomst. Maar na verloop van tijd werd dat frisse, nieuwe gevoel al snel vervangen door eenzaamheid en verdriet omdat ik in een onbekend land ver weg zat. Dagelijks ging ik helemaal alleen naar huis en at ik in mijn eentje, en dag in, dag uit staarde ik naar de muren om me heen zonder zelfs maar iemand te hebben om mee te praten. Ik voelde me heel alleen en huilde vaak in het geheim. Net toen ik me wel heel verdrietig en hulpeloos voelde, bracht de Heer Jezus me met behulp van een vriend naar een bijeenkomst.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek