1023 God put er troost uit wanneer mensen zich van hun fouten afkeren

1 Hoe God de mensen ook behandelt, haat of veracht, als er een dag komt waarop ze hun houding kunnen veranderen, put God daar veel troost uit. Het betekent dat mensen nog steeds dat kleine beetje God in hun hart hebben, hun menselijk verstand niet volledig kwijt zijn, hun menselijkheid niet volledig kwijt zijn, nog steeds de intentie hebben in God te geloven en nog enige intentie hebben God te erkennen en naar Hem terug te keren. Wie Gods familie ook verlaat, als hij terugkeert en deze familie nog in zijn hart draagt, raakt God een beetje emotioneel gehecht aan hem en put daar wat troost uit. Als ze echter nooit terugkeren, zal God dat jammer vinden. Als ze terug kunnen keren en oprecht in God beginnen te geloven, dan in het bijzonder zal Zijn hart met voldoening vervuld raken.

2 In het Tijdperk van Genade had Jezus medelijden en genade voor de mensen. Als er één van de honderd schapen verloren ging, liet Hij de negenennegentig achter om die ene te gaan zoeken. Deze woorden stellen geen soort automatisme voor, ze zijn ook geen regel. Ze laten eerder Gods bedoeling met de mensen zien, Zijn stellige voornemen hen te redden, en Zijn diepe liefde voor hen. Zijn liefde voor de mensheid is geen manier van doen, het is een soort gezindheid, een soort mentaliteit. Daarom zal God, hoeveel zwakheid en misvattingen mensen ook hebben, er bijzondere troost uit putten als ze ontwaken, begrijpen en hun houding veranderen. In deze wereld van zinnelijk genot, in dit zondige tijdperk brengt het heel wat troost en is het behoorlijk opwindend als iemand in staat is voet bij stuk te houden, God te erkennen en terug te keren naar het juiste pad.

Naar ‘Mensen die altijd eisen stellen aan God zijn het minst redelijk’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1022 Alleen zij die de waarheid in praktijk brengen, kunnen door God worden gered

Volgende: 1024 God doet veel moeite om de mens te redden

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek