We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

843 Tijd om onze eigen weg te gaan

1 Sinds de tijd van de schepping heb ik voorspeld dat ik in de laatste dagen een groep mensen zal samenstellen die één zal zijn in gedachten met mij. Ik heb voorspeld dat ik, na het stellen van een voorbeeld zal terugkeren naar mijn woonplaats. Als de hele mensheid mij tevreden gesteld heeft, hebben ze aan mijn eisen voldaan en verlang ik verder niets van hen. In plaats daarvan zullen de mensheid en ik elkaar verhalen vertellen over de goede oude tijd en daarna zullen we afscheid van elkaar nemen. Ik hoop dat als onze wegen scheiden, mensen mijn ‘erfenis’ voortzetten en de leringen waar ik tijdens mijn leven in heb voorzien niet vergeten, geen dingen doen die mijn naam te schande zouden maken, en mijn woord in gedachten houden. Ik hoop dat de mensheid haar best zal doen om mij tevreden te stellen nadat ik vertrokken ben. Ik hoop dat de mensheid mijn woord zal gebruiken als een fundament voor haar leven. Stel me niet teleur want mijn hart is altijd bezorgd geweest voor de mensheid en ik ben altijd aan haar gehecht geweest.

2 De mensheid en ik kwamen ooit samen en wij genoten op aarde dezelfde zegeningen die in de hemel zijn. Ik leefde samen met de mensheid en woonde bij hen, de mensheid hield altijd van mij, en ik hield altijd van hen; we hadden verwantschap met elkaar. Als ik aan mijn tijd samen met de mensheid denk, herinner ik me dat onze dagen gevuld waren met plezier en vreugde, en daarnaast waren er meningsverschillen. Niettemin was de liefde tussen ons gevestigd op deze basis en onze betrekkingen met elkaar werden nooit verbroken. Te midden van onze vele jaren van contact heeft de mensheid een diepe indruk op mij achtergelaten en ik heb de mensheid vele dingen gegeven om van te genieten, waar de mensheid altijd grote dankbaarheid voor heeft getoond. Nu is onze samenkomst heel anders dan de eerdere; wie zou het moment van ons afscheid mis kunnen lopen? De mensheid heeft een diepe genegenheid voor mij, en ik heb eindeloze liefde voor haar, maar wat is er aan te doen? Wie zou tegen de eisen van de hemelse Vader in durven gaan?

3 Ik zal naar mijn woonplaats terugkeren, waar ik een ander gedeelte van mijn werk zal afmaken. Misschien krijgen we de kans om elkaar weer te ontmoeten. Het is mijn hoop dat de mensheid niet al te bedroefd zal zijn en dat zij mij tevreden zullen stellen op de aarde; mijn Geest in de hemel zal hen dikwijls genade schenken. Laat alle onaangename dingen die tussen ons gebeurd zijn in het verleden blijven, laat er altijd liefde heersen tussen ons. Ik heb de mensheid zoveel liefde gegeven en de mensheid heeft zo’n hoge prijs betaald om mij lief te hebben. Dus ik hoop dat de mensheid de uitzonderlijke en pure liefde tussen ons zal koesteren zodat onze liefde zal uitgaan over de hele mensenwereld en voor altijd zal worden doorgegeven. Als wij elkaar weerzien laten wij dan nog steeds verbonden zijn in liefde zodat onze liefde mag voortduren in de eeuwigheid en geprezen en doorverteld mag worden door alle mensen. Dit zou mij tevreden stellen en ik zou mijn glimlachende gezicht aan de mensheid tonen. Ik hoop dat de mensheid alles zal onthouden wat ik haar heb toevertrouwd.

Naar ‘Hoofdstuk 47’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God treurt om het kwaad en de verdorvenheid van de mensheid

Volgende:Gods wezen is onbaatzuchtig

Gerelateerde media

 • Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven

  I In elk tijdperk, wanneer God Zijn werk op de aarde doet, schenkt Hij de mens altijd een aantal woorden en een aantal waarheden. Deze dienen als de w…

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Hoe moet je je eigen woorden en daden behandelen

  I Geloof je in Gods woorden en in Zijn vergelding? Dat Hij zij die Hem bedriegen, die Hem verraden zal straffen? Heb je liever dat die dag eerder of l…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.