De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

De drie waarschuwingen van God aan de mens

Snelheid

De drie waarschuwingen van God aan de mens

I

Gods incarnatie en Zijn werk in het vlees zijn erg belangrijk voor de mens,

en Zijn wil en gezindheid zelfs nog meer,

voor allen die leven in vlees en verdorvenheid.

Nu ken je Gods gezindheid, wat Hij heeft en is.

Heb je enig idee hoe je Hem zou moeten behandelen?

God geeft de mens, jou dus ook, drie vermaningen.

Als je deze zo goed mogelijk naleven kan, zul je tamelijk veilig zijn,

en maak je God niet langer kwaad.

II

Test God niet. Het maakt niet uit hoe goed je Hem begrijpt,

maakt niet uit hoe goed je Hem kent, test God niet.

Nu ken je Gods gezindheid, wat Hij heeft en is.

Heb je enig idee hoe je Hem zou moeten behandelen?

God geeft de mens, jou dus ook, drie vermaningen.

Als je deze zo goed mogelijk naleven kan, zul je tamelijk veilig zijn,

en maak je God niet langer kwaad.

III

Strijd niet om status met God. het maakt niet uit wat voor status Hij je geeft,

of wat voor werk Hij aan je toevertrouwt, of welke plicht Hij van je vraagt,

of hoeveel je hebt opgeofferd voor God, strijd niet om status met God.

Nu ken je Gods gezindheid, wat Hij heeft en is.

Heb je enig idee hoe je Hem zou moeten behandelen?

God geeft de mens, jou dus ook, drie vermaningen.

Als je deze zo goed mogelijk naleven kan, zul je tamelijk veilig zijn,

en maak je God niet langer kwaad.

IV

Concurreer niet met God. Het maakt niet uit of je kan begrijpen,

of dat je kan gehoorzamen wat God met je doet, of wat Hij voor je plant,

of dat je kan gehoorzamen wat Hij je brengt, concurreer niet met God.

Nu ken je Gods gezindheid, wat Hij heeft en is.

Heb je enig idee hoe je Hem zou moeten behandelen?

God geeft de mens, jou dus ook, drie vermaningen.

Als je deze zo goed mogelijk naleven kan, zul je tamelijk veilig zijn,

en maak je God niet langer kwaad.

En maak je God niet langer kwaad.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God daalt af met oordeel

Volgende:God in het vlees is een levende fontein van leven

Gerelateerde media