De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

322 Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan tot de rust in

De mensheid van de toekomst, al stamt zij af van Adam en Eva,

zal niet onder 't juk van Satan bestaan,

maar gered en gereinigd als mens.

Dat zal een mensheid zijn, geoordeeld en getuchtigd, een mensheid die geheiligd is.

Zij verschillen van dat oude geslacht, het oud geslacht van Adam en Eva,

zo anders zijn zij als ging het om een geheel nieuw geslacht.

Uit door Satan verdorv'nen uitverkoren,

standvastig bij Gods laatste oordeel,

kan deze laatste groep die overblijft,

die gaat met God, tot de laatste rust ingaan.

Alleen degenen die standvastig zijn,

door het oordeel en de tucht der laatste dagen,

in het laatste werk van reiniging,

mogen tot de rust ingaan, bij God.

Dat zal een mensheid zijn, geoordeeld en getuchtigd,

een mensheid die geheiligd is.

Zij verschillen van dat oude geslacht, het oud geslacht van Adam en Eva,

zo anders zijn zij als ging het om een geheel nieuw geslacht.

Uit door Satan verdorv'nen uitverkoren,

standvastig bij Gods laatste oordeel,

kan deze laatste groep die overblijft,

die gaat met God, tot de laatste rust ingaan.

Zij verschillen van dat oude geslacht, het oud geslacht van Adam en Eva,

zo anders zijn zij als ging het om een geheel nieuw geslacht.

Het is door 't laatste werk van reiniging, dat zij die ingaan tot de rust

zijn bevrijd van Satans macht en gewonnen door God

Zij gaan in tot de laatste rust. Zij gaan in tot de laatste rust.

Naar ‘God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wanneer het koninkrijk in zijn volledigheid komt

Volgende:Zij die God liefhebben zullen Gods koninkrijk betreden

Gerelateerde media