We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

293 Zij in de duisternis moeten opstaan

Snelheid

293 Zij in de duisternis moeten opstaan

Vers 1

Gedurende duizenden jaren,

was dit het land van vuil, verschrikkelijk vuil, vol van ellende,

met geesten dwalend in elke hoek.

De geesten misleiden, bedriegen,

beschuldigen ongegrond, zijn wreed en gemeen,

trappelen op deze stad der geesten,

laten het bezaaid met dode lichamen.

Vers 2

De stank van bederf doordringt.

Het land is zwaar bewaakt.

Wie kan de wereld achter de lucht zien?

Hoe kunnen mensen van deze stad der geesten God gezien hebben?

Hebben ze ooit Gods genegenheid, lieftalligheid genoten?

Waarderen ze de zaken van de wereld?

Wie van hen begrijpt Gods gretige wil?

Nu is de tijd: mensen hebben al lang

hun krachten gebundeld, al hun inspanningen toegewijd,

om het afschuwelijke gezicht van deze duivel te trekken.

Dit laat allen die verblind zijn en lijden ellende hebben doorstaan,

opstaan uit hun pijn en die slechte oude duivel de rug toekeren.

Vers 3

Waarom een ondoordringbare hindernis voor Gods werk zetten?

Waarom verschillende trucs gebruiken om Gods volk te bedriegen?

Waar is er echte vrijheid, wettige rechten en belangen?

Waar is de eerlijkheid? Waar is de troost en de warmte?

Waarom duivelse plannen gebruiken om Gods volk te misleiden?

Waarom zo’n macht gebruiken om Gods komst te onderdrukken?

Vers 4

Waarom God achterna zitten tot Hij nergens

nog Zijn hoofd kan laten rusten?

Hoe kan dit geen woede opwekken?

Duizenden jaren van haat zijn opgestapeld in het hart,

millennia van misdaden zijn gekerfd in het hart.

Hoe kan dit geen haat inspireren?

Wreek God, vernietig Zijn vijand volledig.

Nu is de tijd: mensen hebben al lang

hun krachten gebundeld, al hun inspanningen toegewijd,

om het afschuwelijke gezicht van deze duivel te trekken.

Dit laat allen die verblind zijn en lijden ellende hebben doorstaan,

opstaan uit hun pijn en die slechte oude duivel de rug toekeren.

Naar ‘Werk en intrede (8)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Wie kan er om Gods wil geven?

Volgende:Gods wil voor de mensheid zal nooit veranderen

Gerelateerde media

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.

 • Zij die in zonde zijn gevangen zonder berouw zijn niet meer te redden

  I Zij die slechts denken aan hun vlees en gemak, wier geloof onzeker is, zij die hekserij en magie beoefenen, wellustig, gehavend en versleten zijn, z…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…