24 Het koninkrijk

Couplet 1

Het koninkrijk is van Christus', de stad der heiligen.

Hier manifesteren Gods rijkdom en glorie zich.

Bliksem komt van het oosten en schijnt tot in het westen.

Het ware licht is hier, Gods woord is verschenen in het vlees.

De Redder is terug, neergedaald op een witte wolk.

Heiligen staan vandaag voor de troon en vereren God.

In de laatste dagen zijn heiligen herrezen, onwankelbaar.

Ze worden wreed onderdrukt in China, het land van demonen.


Couplet 2

6000 jaar lang hebben heiligen bloed vergoten, tranen gehuild,

niet in staat naar huis te gaan, geen rustplek, ze dwaalden.

In de kloof van ellende dansen Satans legioenen.

Strijd, bloed en tranen luiden de komst van het koninkrijk in.

We horen Gods stem en worden opgenomen voor Zijn troon.

We gaan door Christus' oordeel,

zijn bij de bruiloft van het Lam.

Gods woorden zuiveren ons; zie, Hij is rechtvaardig, heilig.

Overwonnen, vervolmaakt door Gods woord, worden we gered door Hem,

zijn we gered door Hem,


Bridge

Ik loof en bezing Almachtige Gods wonderbare daden.

Ik loof Zijn rechtvaardige gezindheid voor altijd.

Ik hou zo veel van Zijn bescheidenheid, verborgenheid.

Ik juich, ik spring voor Zijn almacht en wijsheid,

Zijn almacht en wijsheid.


Couplet 3

Ik kan Gods liefde niet vergelden, mijn hart voelt schuld en pijn.

Ik heb een hart, een geest, dus waarom kan ik niet van God houden?

God is mijn steun, wat valt er te vrezen? Ik bevecht Satan tot het eind.

God verheft ons: verlaat alles, vecht om te getuigen van Christus.

God zal Zijn wil zeker uitvoeren op aarde.

Ik zal mijn liefde, toewijding en trouw geven aan Hem.

Ik zal Zijn terugkeer verwelkomen wanneer Hij komt in glorie.

Wanneer Christus' koninkrijk wordt gerealiseerd, zal ik Hem opnieuw ontmoeten,

Hem opnieuw ontmoeten.


Couplet 4

Christus komt op aarde als man in het vlees om te strijden,

Hij veegt de tranen van de heiligen weg, redt hen van Satan.

We haten duivels, de aartsvijanden van God.

Hun misdaden zijn ontelbaar, helder herinnerd.

Gevuld met haat, onze woede laat zich niet bedwingen.

We verwerpen Satan, bidden dat hij wordt gestraft en geoordeeld.

Er is geen compromis, we zweren te vechten tot het einde.

Alleen Satans verwoesting kan de haat verlichten.

Alleen Satans verwoesting kan de haat verlichten.


Couplet 5

Vele zegerijke, goede strijders doorstonden ontberingen.

Zegevierend met God, nu zijn we Zijn getuigenis.

Alle volken stromen naar deze berg, lopen in Gods licht.

Kijk uit naar de dag dat God glorie verkrijgt, die komt spoedig.

De pracht van het koninkrijk moet door de hele wereld zichtbaar zijn.

De toekomst van het koninkrijk is helder, fascinerend.

God komt Zelf naar de wereld om de macht te nemen.

Heiligen van vroeger herrijzen uit de dood, genieten eeuwige zegeningen.


Outro

God uit de waarheid, oordeelt de mens,

toont Zijn rechtvaardigheid, Zijn rechtvaardigheid.

Rampen beëindigen Satans wereld,

Gods koninkrijk is op aarde, het is op aarde.

Het koninkrijk is van Christus',

de stad der heiligen (de stad der heiligen).

Hier manifesteren zich Gods

glorie en rijkdom (glorie en rijkdom).

Hier manifesteren zich Gods glorie en rijkdom.

Vorige: 23 We komen samen in vreugde om God te loven

Volgende: 25 Gods woorden creëren wonderen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek