We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ | Wie kan ons redden van rampen?

Christelijke korte film ‘De dagen van Noach zijn gekomen’ | Wie kan ons redden van rampen?

Laten we eens kijken naar de mensheid in de tijd van Noach. De mens gaf zich over aan allerlei kwalijke activiteiten en dacht niet aan berouw. Niemand luisterde naar het woord van God. Volledige tekst

,

Trailer documentaire ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ | Nadenken over rampen

Trailer documentaire ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ | Nadenken over rampen

Trailer documentaire ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ | Nadenken over rampen Veel mensen denken dat hun lot in hun eigen handen ligt. Maar als het noodlot toeslaat, voelen we ons hulpeloos en bang en beseffen we hoe nietig we zijn en hoe kwetsbaar het leven is ...… Volledige tekst

Christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming’ (Nederlandse ondertitels)

Christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming’ (Nederlandse ondertitels)

Bekijk de christelijke korte film ‘De zegen van Gods bescherming', er wordt u vertelt over de ware getuigenissen van christenen die bescherming ontvingen te midden van catastrofe. Volledige tekst

Tekenen der tijden − Vijf bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld

We zijn nu aan het einde van de laatste dagen en de profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan. Lees het laatste nieuws over de wederkomst van de Heer en mi… Volledige tekst

, , ,

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Nu is het einde van de dagen. Rampen komen overal ter wereld veel voor; de tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen en de profetieën van de komst van de Heer zijn in vervulling gegaan, dus waarom heeft nieman… Volledige tekst

, , ,

Wat is de opname vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken?

Rampen gebeuren nu overal ter wereld en de tekenen van de laatste dagen zijn verschenen. Wilt u de opname bereiken vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken? Dit artikel vertelt het u. Volledige tekst

, ,

De opname vóór de Grote Verdrukking

De opname vóór de grote verdrukking is de grootste wens van alle christenen. Wat voor soort mensen kunnen worden opgenomen? Wat zouden we moeten doen om te kunnen worden opgenomen en deel te kunnen nemen aan het feestmaa… Volledige tekst

Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’

Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’

Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de l… Volledige tekst

Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld?

Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld?

Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld? Veel mensen in religieuze kringen geloven in de profetie dat de Heer op een wolk zal neerdalen. Ze wachten dan ook op Zijn komst om in het koninkr… Volledige tekst

, ,

De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.” Volledige tekst

, , ,

De Redder is reeds wedergekeerd

De Bijbelse profetieën van de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld. Heb jij de Heer ontmoet? Wil jij opgenomen worden voor de ramp? Volledige tekst

Gods oordeelswerk in de laatste dagen is het oordeel van de grote witte troon, zoals is geprofeteerd in het boek Openbaring

Het ‘oordeel’ in de eerder uitgesproken woorden – het oordeel zal beginnen in het huis van God – verwijst naar het oordeel dat God vandaag velt over degenen die voor Zijn troon komen in de laatste dagen. Volledige tekst

,

Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed?

“Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor … Volledige tekst

,

Wat zijn Gods beloften aan degenen die de redding hebben verkregen en vervolmaakt zijn?

Wanneer het werk van overwinning is voltooid, zal de mens in een prachtige wereld worden gebracht. Dit leven zal natuurlijk op aarde plaatsvinden, maar het zal totaal anders zijn dan het menselijke leven van vandaag de d… Volledige tekst

,

Wederkomst Jezus ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’

Wederkomst Jezus ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’

Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Het zal het einde van Gods managementplan inluiden, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen expressie van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat “de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is”, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven ontgrendelt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert.” Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 3 - Wie zullen er als eerste worden opgenomen als de Heer terugkomt?

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 3 - Wie zullen er als eerste worden opgenomen als de Heer terugkomt?

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op. Live Chat: http://bit.ly/2IZMMAB Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 3 - Wie zullen er als eerste worden opgenomen als de Heer terugkomt? Veel gelovigen geloven dat als ze maar genoeg offers brengen, veel moeite doen en har… Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 5 - Waar is de plaats die de Heer voor ons heeft bereid?

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 5 - Waar is de plaats die de Heer voor ons heeft bereid?

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op. Live Chat: http://bit.ly/2IZMMAB Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 5 - Waar is de plaats die de Heer voor ons heeft bereid? Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer Jezus: “Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereide… Volledige tekst

Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ Hoogtepunten I: Een viering van het koninkrijk

Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ Hoogtepunten I: Een viering van het koninkrijk

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op. Live Chat: http://bit.ly/2IZMMAB Bekijk de hele video: Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ http://bit.ly/2QbEIRJ Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt … Volledige tekst

Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ Hoogtepunten III: Een nieuwe hemel en aarde na de ramp

Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ Hoogtepunten III: Een nieuwe hemel en aarde na de ramp

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op. Live Chat: http://bit.ly/2IZMMAB Christelijke koormuziek ‘Koninkrijkshymne: het koninkrijk daalt neer op de wereld’ Hoogtepunten III: Een nieuwe hemel en aarde na de ramp De koninkrijkshymne heeft weerklonken en verkondigt… Volledige tekst

Christelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesproken

Christelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesproken

Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer Jezus Zijn volgelingen: “Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Johannes 14:2-3). Hierdoor hopen gelovigen al generaties lang obsessief op de vervulling van deze belofte van de Heer en bidden ze daar ook voor. Ze hopen en bidden dat ze worden opgenomen in de hemel en daar de Heer zullen ontmoeten en het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan als de Heer terugkomt. Volledige tekst

,

Dutch Christian Song ‘Oordeel van de laatste dagen is het werk van het beëindigen van het tijdperk’

Dutch Christian Song ‘Oordeel van de laatste dagen is het werk van het beëindigen van het tijdperk’

Dutch Christian Song ‘Oordeel van de laatste dagen is het werk van het beëindigen van het tijdperk’ Couplet 1 De laatste dagen zijn niet als het Tijdperk van Genade of Wet, het is werk buiten Israël, en onder de heidenen. Het is het overwinnen van hen voor de troon van God,… Volledige tekst

‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 4 - Wat is het verschil tussen Gods oordeel van de laatste dagen en het werk van de Heer Jezus?

‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 4 - Wat is het verschil tussen Gods oordeel van de laatste dagen en het werk van de Heer Jezus?

Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 4 - Wat is het verschil tussen Gods oordeel van de laatste dagen en het werk van de Heer Jezus? Sommige mensen geloven dat, nadat de Heer Jezus opstond en opsteeg naar de hemel, de Heilige Geest met Pinksteren o… Volledige tekst

Christelijke muziek ‘De eindtijd van Christus ontkennen, is godslastering van de Heilige Geest’

Christelijke muziek ‘De eindtijd van Christus ontkennen, is godslastering van de Heilige Geest’

Christelijke muziek ‘De eindtijd van Christus ontkennen, is godslastering van de Heilige Geest’ | Officiële muziek video
Vers 1 Christus is verschenen in de laatste dagen, zodat al diegenen die oprecht in Hem geloven voorzien mogen zijn van leven, voorzien mogen zijn v… Volledige tekst

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 4 - Is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde?

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 4 - Is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde?

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 4 - Is het koninkrijk der hemelen in de hemel of op aarde? Veel mensen die in de Heer geloven, geloven dat het koninkrijk der hemelen in de hemel is. Is dit wel zo? Het gebed van de Heer luidt: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheili… Volledige tekst