Is Bliksem uit het oosten de manifestatie en het werk van de Heer? Dat is onmogelijk! “Direct na de beproeving in die dagen zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet meer geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen aan het wankelen gebracht worden: En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Mat. 24:29-30). Als de Heer echt was wedergekeerd, zou Hij wel in volle glorie zijn afgedaald op een wolk. Dan zouden de hemel en de aarde hebben geschud en de zon en maan niet langer hebben geschenen. We hebben die dingen niet gezien, dus hoe kunnen ze dan zeggen dat de Heer al is wedergekeerd? Hoe zit dat nou precies?

Antwoorden: En toen besefte ik pas dat we door te wachten op de wederkomst van de Heer allemaal dezelfde fout hebben begaan. We gaan alleen maar uit van de profetieën over de afdaling van de Heer op een wolk, maar vergeten daarbij andere profetieën over de wederkomst van de Heer. Dat is een grote fout! Er staan vele profetieën over de wederkomst van de Heer in de Bijbel. Bijvoorbeeld de profetieën van de Heer zelf: “Ik kom onverwacht als een dief!” (Openb. 16:15). “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Mat. 25:6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Openb. 3:20). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Luc. 17:24-25). In die profetieën staat dat de Heer wederkeert “als een dief”, de komst van de Mensenzoon; en er staat dat Hij tot mensen spreekt terwijl hij op de deur klopt enzovoort. Betekent dat niet dat de Heer niet alleen wederkeert door in het openbaar op een wolk af te dalen, maar dat Hij ook op geheime manieren zal afdalen? Als we geloven dat de Heer alleen op een wolk afdaalt, hoe kunnen de profetieën waarin Hij in het geheim komt dan uitkomen? Denk daar eens over na. Als de Heer afdaalt op een wolk, zullen er een aantal duidelijke voortekenen zijn. De zon en maan zullen niet langer schijnen, de sterren zullen uit de lucht vallen en de hemel en aarde zullen schudden. Dat zal een heel schokkende gebeurtenis zijn en iedereen zal het zien en weten. Maar hoe worden dan de profetieën vervuld waarin de Heer komt “als een dief” en waarin Hij op deuren klopt? Als de Heer afdaalt op een wolk, zal iedereen dat zien. Zal er dan nog iemand moeten getuigen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”? De Heer heeft ook gezegd: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.” Hoe zal die profetie worden vervuld? Er staan ook meerdere profetieën in de Bijbel waarin staat dat als de Heer wederkeert in de laatste dagen, Hij werken zal voltooien. Zo zal het werk van het oordeel beginnen met het huis van God. Hij zal de boekrol openen en de zeven zegels verbreken, en er zal worden geoogst en gedorst. Mensen zullen van elkaar worden gescheiden, zoals schapen van geiten worden gescheiden, het kaf van het koren wordt gescheiden en de goede van de slechte dienstknechten worden gescheiden. Als de Heer in volle glorie afdaalt op een witte wolk en iedereen het ziet, dan zou dat zeker de spirituele vorm van de opgestane Heer Jezus die aan de hele mensheid verschijnt. Zou iedereen dan niet op de grond neervallen en Hem gehoorzamen en volgen? Wie zou Hem kunnen weerstaan? Hoe zouden dan de schapen van de geiten en de goede dienstknechten van de slechte dienstknechten kunnen worden onderscheiden? Hoe zou er dan kunnen worden geoogst en gedorst? Er staan veel profetieën in de Bijbel over de wederkomst van de Heer in de laatste dagen. Als we de andere profetieën negeren, maar ons alleen richten op enkele gedeelten in de Bijbel over de wederkomst van de Heer waarin Hij afdaalt op een witte wolk, is dat dan niet wat willekeurig? Dan lopen we het risico dat we Zijn wederkomst missen en dat Hij ons afwijst.

In de Bijbel werd voorspeld dat de Heer zou terugkomen “als een dief”, en: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Mat. 25:6). “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Luc. 17:25). Door de verschijning en het werk van Almachtige God zijn deze profetieën uitgekomen. Van de buitenkant lijkt Hij net een gewoon mens. Hij spreekt vanuit de normale menselijkheid. Wie had kunnen weten dat Hij de verschijning en het werk van de Heer was? Dit vervult de profetie dat de Heer wederkeert “Als een dief”. “Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent” (Openb. 3:3). Deze profetie verwijst ernaar dat de verschijning en het werk van Almachtige God opeens verspreid zullen worden naar de religieuze wereld, net als een dief. Niemand had het kunnen zien aankomen. Zijn predikanten getuigen van Zijn woorden tegenover allen die Gods verschijning zoeken, en ze communiceren geduldig over de woorden van Almachtige God. Dit is de Heer die op de deur klopt. Sinds de verschijning en het werk van Almachtige God heeft Hij voortdurend te maken met de wrede opsporing en vervolging door de Chinese overheid. Hij heeft te lijden onder het enorme verzet, de veroordeling en afwijzing van de religieuze wereld. Er zijn zelfs vele kwade geesten en demonen die Almachtige God openlijk online hebben aangevallen, veroordeeld en gelasterd. Dat is volledig in lijn met deze profetie van de Heer: “Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden.” Als de Heer in het openbaar was afgedaald op een wolk, zoals mensen zich dat voorstellen, dan zouden het kaf, de geiten, de slechte dienstknechten en de antichristen zeker weten in aanbidding neervallen en Almachtige God accepteren. Hoe kunnen ze dan worden aangewezen? Ik ben bang dat dan zelfs de CCP-demonen en alle ongelovigen Almachtige God zouden accepteren. Zou er dan niet één grote chaos op de wereld ontstaan? Hoe kan God Zijn werk in de laatste dagen dan nog uitvoeren? Alleen als God incarneert als de Mensenzoon en zo verschijnt en werkt, kunnen deze profetieën die de Heer Jezus heeft uitgesproken, ook die over het werk van de Heer na Zijn wederkomst in de laatste dagen, worden vervuld en uitgevoerd. Almachtige God is gekomen en heeft de waarheid verkondigd om de mensheid te zuiveren en redden, en Hij doet het werk van het oordeel in de laatste dagen. Zijn schapen luisteren naar Zijn stem en wijze maagden uit elke denominatie horen de woorden die Almachtige God heeft gesproken en weten dat die waar zijn, dat het Gods stem is, en ze hebben zich allemaal tot Almachtige God gewend. Dat is de opname. Deze mensen zijn opgenomen voor Gods troon en ondergaan het oordeel en de tuchtiging voor Christus’ rechterstoel. Zij worden als eersten door God gezuiverd en tot overwinnaars bekroond. Zij worden de eerstelingen. Dat is de vervulling van deze profetie in Openbaring: “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam. Geen leugen komt over hun lippen, er valt niets op hen aan te merken” (Openb.14:4-5). Als God in het geheim afdaalt en Zijn groep van overwinnaars vormt, is Zijn geweldige werk voltooid. Daarna zal Hij afdalen op een wolk en openlijk verschijnen voor alle landen en volken. Dat is het moment van de geweldige wederkomst van de Heer waar jij het over hebt, de vervulling van de profetie in Openbaring 1:7: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.” De Heer zal nu openlijk afdalen op een wolk en alle ogen zullen Hem kunnen zien. Zelfs zij die Almachtige God afwezen en veroordeelden, zullen Hem zien afdalen op een wolk. Daarom staat er: “Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen.” De profetieën over de wederkomst van de Heer zijn nu in principe allemaal vervuld. De enige die nog niet is vervuld, is dat Hij openlijk zal afdalen op een wolk na de ramp.

Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Het zal het einde van Gods managementplan inluiden, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond? De terugkeer van Jezus betekent een geweldige redding voor hen die de waarheid kunnen aanvaarden, maar voor hen die dat niet kunnen is het een teken van veroordeling. Jullie moeten je eigen pad kiezen, en jullie mogen de Heilige Geest niet blasfemeren en de waarheid verwerpen. Jullie zouden geen onwetende en arrogante personen moeten zijn, maar mensen die gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest en hunkeren en zoeken naar de waarheid; alleen zo zullen jullie profiteren” (‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

uit het filmscenario van ‘Verlangen’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Verenigd met de Heer

De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”