We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Gospel muziek 2019 ‘Tweeduizend jaar hunkeren’ Herenig je met de Heer (Nederlandse ondertitels)

Gospel muziek 2019 ‘Tweeduizend jaar hunkeren’ Herenig je met de Heer (Nederlandse ondertitels)

Gospel muziek 2019 ‘Tweeduizend jaar hunkeren’ Herenig je met de Heer (Nederlandse ondertitels) Dat God vlees is geworden, doet de religieuze wereld schudden, zet de religieuze orde op zijn kop en beroert de zielen van allendie hunkeren naar Gods verschijning. Wie verwonder… Volledige tekst

Tekenen der tijden − Vijf bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld

We zijn nu aan het einde van de laatste dagen en de profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan. Lees het laatste nieuws over de wederkomst van de Heer en mi… Volledige tekst

, , ,

Gezang Gods woorden ‘God arriveert zachtjes onder ons’ (Nederlandse muziek)

Gezang Gods woorden ‘God arriveert zachtjes onder ons’ (Nederlandse muziek)

Gezang Gods woorden ‘God arriveert zachtjes onder ons’ (Nederlandse muziek) God is stil, en is nooit aan ons verschenen, en toch is Zijn werk nooit gestopt. Hij overziet alle velden en beheerst alle dingen, Hij neemt alle woorden en daden van de mens waar. Zijn management … Volledige tekst

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aard… Volledige tekst

, ,

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Nu is het einde van de dagen. Rampen komen overal ter wereld veel voor; de tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen en de profetieën van de komst van de Heer zijn in vervulling gegaan, dus waarom heeft nieman… Volledige tekst

, , ,

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 2 - Ken jij het mysterie rond Gods verschijning?

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 2 - Ken jij het mysterie rond Gods verschijning?

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op. Live Chat: http://bit.ly/2IZMMAB Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 2 - Ken jij het mysterie rond Gods verschijning? Veel gelovigen geloven dat de Heer in glorie zal terugkeren op een wolk en verschijnt aan alle volkeren. … Volledige tekst

Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment I)

Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment I)

Lezing van de woorden van Almachtige God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment I) Almachtige God zegt: “De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing… Volledige tekst

Lezing van de woorden van God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment II)

Lezing van de woorden van God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment II)

Lezing van de woorden van God ‘De Redder is al teruggekeerd op een “witte wolk”’ (Fragment II) Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laat… Volledige tekst

De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.” Volledige tekst

, , ,

Christelijke muziek ‘De waarheid van vandaag wordt gegeven aan hen die ernaar verlangen en zoeken’

Christelijke muziek ‘De waarheid van vandaag wordt gegeven aan hen die ernaar verlangen en zoeken’

Christelijke muziek ‘De waarheid van vandaag wordt gegeven aan hen die ernaar verlangen en zoeken’ | Officiële muziek video Vers 1 Je hebt veel van Gods werk ervaren, en toch ben je niet veranderd of gereinigd. Je leeft nog steeds onder Satan en onderwerpt je niet aan God. … Volledige tekst

De gelijkenis van de tien maagden (Mattheüs 25) - hoe moeten wij wijze maagden zijn bij het ontvangen van de Heer

Rampen komen vaak voor, bloedmanen verschijnen en de tekenen van Jezus ' wederkomst zijn verschenen. Hoe kunnen wij de wijze maagden zijn (Mattheüs 25) om de Heer te verwelkomen en in het hemelse koninkrijk te worden geb… Volledige tekst

, ,

Christelijke muziek ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’

Christelijke muziek ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’

Christelijke muziek ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’ | Officiële muziek video Vers 1 Gods incarnatie zal Zijn wezen en uitdrukking belichamen. En in het vlees zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen, om uit te drukken wat Hij … Volledige tekst

Drie kernprincipes om de wederkomst van Jezus Christus te verwelkomen

Het is de grootste wens van hen die oprecht in de Heer geloven om de wederkomst van de Heer Jezus te kunnen verwelkomen. Hoe kunnen we dus de Heer Jezus verwelkomen? Hieronder staat een communicatie over de drie paden, z… Volledige tekst

Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ Deel zeven

Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ Deel zeven

Uitspraken van Christus van de laatste dagen ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ Deel zeven Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van… Volledige tekst

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen? De Heer Jezus profeteerde: “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’” (Matteüs 25: 6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoo… Volledige tekst

Het verhaal van Tomas is een waarschuwing voor latere generaties

1 Deze in de Bijbel vastgelegde woorden die de Heer Jezus sprak toen Hij aan Tomas verscheen zijn een grote steun voor alle mensen in het Tijdperk van Genade. Zijn verschijnen en Zijn woorden aan Tomas hebben een diepgaa… Volledige tekst

Dutch gospel film | De Heer Jezus is in het vlees teruggekeerd en verschenen om te werken - ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 (Dutch Subtitles)

Dutch gospel film | De Heer Jezus is in het vlees teruggekeerd en verschenen om te werken - ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 (Dutch Subtitles)

Bij het verwelkomen van de wederkomst van de Heer hechten veel mensen alleen belang aan de profetie in de Bijbel dat de Heer vanuit de wolken zal neerdalen om zo terug te keren, maar zij gaan voorbij aan de profetie dat de wederkomst van de Heer door incarnatie zal geschieden. Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst? (Nederlandse ondertitels)

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst? (Nederlandse ondertitels)

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip1 – Hoe zal de Heer verschijnen en Zijn werk doen bij Zijn terugkomst? (Nederlandse ondertitels) Het voorteken van groot onheil in de laatste dagen – er waren vier bloedmanen, en de sterren aan de hemel ogen merkwaardig. Er zit een g… Volledige tekst

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip4 - Tekenen van de wederkomst van de Heer Jezus (Nederlandse ondertitels)

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip4 - Tekenen van de wederkomst van de Heer Jezus (Nederlandse ondertitels)

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip4 - Tekenen van de wederkomst van de Heer Jezus (Nederlandse ondertitels) Toen de Heer Jezus kwam om Zijn werk te doen, predikte Hij het evangelie van het hemelse koninkrijk overal op grote schaal, en Zijn woord weerklonk door heel d… Volledige tekst

Wederkomst Jezus ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’

Wederkomst Jezus ‘Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt’

Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Het zal het einde van Gods managementplan inluiden, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen expressie van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat “de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is”, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven ontgrendelt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert.” Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld?

Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld?

Christelijke film ‘Wat een prachtige stem’ Clip 1 - Hoe zullen de profetieën van de terugkeer van de Heer Jezus worden vervuld? Veel mensen in religieuze kringen geloven in de profetie dat de Heer op een wolk zal neerdalen. Ze wachten dan ook op Zijn komst om in het koninkr… Volledige tekst

, ,

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Toen Hij sprak over de terugkeer van de Heer, De Heer Jezus zei: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden  al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer? Veel gelovigen in religieuze kringen geloven wat de voorgangers en de ouderlingen zeggen: “Alle woorden en al het werk van God vinden we in de Bijbel. Het … Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 1 - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 1 - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 1 - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen? De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10 :27). In Openbaring is ook menigmaal geprofeteerd… Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesproken

Christelijke film ‘Verlangen’de Heer Jezus is al lang wedergekeerd | Nederlands gesproken

Tweeduizend jaar geleden beloofde de Heer Jezus Zijn volgelingen: “Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Johannes 14:2-3). Hierdoor hopen gelovigen al generaties lang obsessief op de vervulling van deze belofte van de Heer en bidden ze daar ook voor. Ze hopen en bidden dat ze worden opgenomen in de hemel en daar de Heer zullen ontmoeten en het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan als de Heer terugkomt. Volledige tekst

,

Christelijk lied ‘Niemand is zich bewust van Gods aankomst’ (Nederlands)

Christelijk lied ‘Niemand is zich bewust van Gods aankomst’ (Nederlands)

Christelijk lied ‘Niemand is zich bewust van Gods aankomst’ (Nederlands) I Niemand is zich bewust van Gods aankomst, niemand verwelkomt Zijn komst. En bovendien, niemand weet alle dingen die Hij zal doen. II Het leven van de mens blijft onveranderd; het hart blijft hetzelfd… Volledige tekst

Luister niet meer naar geruchten en volg Gods voetstappen

Door Amy, Verenigde Staten“De Heer ontmoeten is de grootste hoop van alle gelovigen. Door de genade van de Heer heb ik de wederkomst van de Heer verwelkomd en ben ik vol dankbaarheid jegens Hem …” Het is nacht en het hel… Volledige tekst

Verenigd met de Heer

De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan … Volledige tekst