We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Tekenen der tijden − Vijf bijbelse profetieën over de wederkomst van de Heer Jezus zijn vervuld

We zijn nu aan het einde van de laatste dagen en de profetieën in de Bijbel die betrekking hebben op de wederkomst van de Heer Jezus zijn in vervulling gegaan. Lees het laatste nieuws over de wederkomst van de Heer en mi… Volledige tekst

, , ,

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de Heer

Nu is het einde van de dagen. Rampen komen overal ter wereld veel voor; de tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen en de profetieën van de komst van de Heer zijn in vervulling gegaan, dus waarom heeft nieman… Volledige tekst

, , ,

De Heer Jezus profeteerde Zelf dat God vlees zou worden in de laatste dagen en zou verschijnen als de Mensenzoon om te werken

“Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.” Volledige tekst

, , ,

Dutch gospel film | De Heer Jezus is in het vlees teruggekeerd en verschenen om te werken - ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 (Dutch Subtitles)

Dutch gospel film | De Heer Jezus is in het vlees teruggekeerd en verschenen om te werken - ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 2 (Dutch Subtitles)

Bij het verwelkomen van de wederkomst van de Heer hechten veel mensen alleen belang aan de profetie in de Bijbel dat de Heer vanuit de wolken zal neerdalen om zo terug te keren, maar zij gaan voorbij aan de profetie dat de wederkomst van de Heer door incarnatie zal geschieden. Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 1 - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 1 - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 1 - Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen? De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Johannes 10 :27). In Openbaring is ook menigmaal geprofeteerd… Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden  al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer?

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 2 - Welke fouten worden al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer? Veel gelovigen in religieuze kringen geloven wat de voorgangers en de ouderlingen zeggen: “Alle woorden en al het werk van God vinden we in de Bijbel. Het … Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 1 - Het mysterie van de komst van de Mensenzoon

Toen Hij sprak over de terugkeer van de Heer, De Heer Jezus zei: “Ook jullie moeten klaarstaan, want de ​Mensenzoon​ komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Lucas 12:40). “Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de ​Mensenzoon​ verschijnen. Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden” (Lucas 17:24-25). Volledige tekst

,

Wat is een valse christus? Hoe is een valse christus te herkennen?

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God … Volledige tekst

Waarom wordt God in verschillende tijdperken met verschillende namen aangeduid?

In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende tijdperken hetzelfde werk kunnen doen? Hoe zou Hij kunnen vasthouden aan het oude? Volledige tekst

Wat is zonde? Hoe bereiken christenen de overwinning over de zonde?

De Bijbel zegt duidelijk dat wij christenen de overwinning over de zonde dienen te behalen. Maar hoe komt het dan dat we vaak biechten en ten overstaan van de Heer bidden en toch niet kunnen ontsnappen aan het leven van … Volledige tekst

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 1 - Dus dit is hoe de Heer terugkeert Veel mensen die in de Heer geloven, hebben de volgende Bijbelse profetie gelezen: “Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de ​Mensenzoon​ aankondigt, en alle ​stammen​ op aard… Volledige tekst

, ,

Wat is de opname vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken?

Rampen gebeuren nu overal ter wereld en de tekenen van de laatste dagen zijn verschenen. Wilt u de opname bereiken vóór de grote verdrukking? Hoe kunnen we de opname bereiken? Dit artikel vertelt het u. Volledige tekst

, ,

Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed?

“Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor … Volledige tekst

,

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 3 - Wie zullen er als eerste worden opgenomen als de Heer terugkomt?

Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 3 - Wie zullen er als eerste worden opgenomen als de Heer terugkomt?

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op. Live Chat: http://bit.ly/2IZMMAB Christelijke film ‘Verlangen’ Clip 3 - Wie zullen er als eerste worden opgenomen als de Heer terugkomt? Veel gelovigen geloven dat als ze maar genoeg offers brengen, veel moeite doen en har… Volledige tekst

,

Gods houding ten opzichte van zondaars

We leven in deze vicieuze cirkel en kunnen ons nooit bevrijden uit de boeien van de zonde. Als we op deze manier doorgaan, zal de Heer ons dan werkelijk vergeven en ons ontvangen in het het koninkrijk van de hemel? Hoe b… Volledige tekst

Waarom zijn mensen niet in staat om zich te ontdoen van de zonde, zelfs nadat ze de redding van het kruis hebben ontvangen?

Kunnen mensen die toch zondigen, hoewel ze de redding van het kruis hebben ontvangen, nog steeds worden opgenomen in het hemelse koninkrijk wanneer de Heer wederkeert? Volledige tekst

Waarom vervloekte de Heer Jezus de farizeeën? Wat was het wezen van de farizeeën?

Ze lasterden Gods Geest niet alleen als Beëlzebul en de vorst der demonen, maar veroordeelden ook Gods werk. Ze veroordeelden en lasterden de Heer Jezus Christus. De essentie van hun verzet en lastering van God was gehee… Volledige tekst

Dit zijn de armen van geest waar de Heer Jezus over sprak in de preek van De Bergrede

De Heer Jezus zei: “Gelukkig wie nederig van ​hart​ zijn, want voor hen is het ​koninkrijk van de hemel” (Mat. 5:3). Wat voor soort mensen zijn de armen van geest? De auteur van dit artikel onderzoekt deze vraag en ontva… Volledige tekst

Ken je de 4 kernelementen van het christelijk gebed?

Hoe bidden christenen? Om uw gebed verhoord te krijgen door God moet u slechts vier kernelementen beheersen. Door dit artikel te lezen, kunt u gemakkelijk resultaten bereiken. Volledige tekst

,

Welke beloning ontvangen de wijze maagden? Zullen de dwaze maagden bezwijken onder rampspoed?

Relevante woorden van God:Het ‘volgen van het werk van de Heilige Geest’ betekent het begrijpen van Gods wil voor vandaag, het kunnen handelen in overeenstemming met de tegenwoordige eisen van God, het kunnen gehoorzamen… Volledige tekst

Wat zijn de wijze maagden? Wat zijn de dwaze maagden?

De Heer Jezus profeteerde in de Bijbel dat er ten tijde van Zijn wederkeer twee typen mensen zouden zijn. Hij gebruikte de wijze en de dwaze maagden als gelijkenis voor alle gelovigen van het Tijdperk van Genade: Allen d… Volledige tekst

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 4 - De Heer klopt bij je aan: zul je Zijn stem herkennen? (1)

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 4 - De Heer klopt bij je aan: zul je Zijn stem herkennen? (1)

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 4 - De Heer klopt bij je aan: zul je Zijn stem herkennen? (1) De Heer Jezus zei: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem” (Johannes 10: 27). Het mag duidelijk zijn dat de Heer spreekt om te zoeken naar Zijn schapen als Hij terugke… Volledige tekst

Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 1 - Zullen wij onmiddellijk van vorm veranderen en worden opgenomen in het hemelse rijk wanneer de Heer terugkomt?

Gospel film with Dutch subtitles ‘Het moment van verandering’ Clip 1 - Zullen wij onmiddellijk van vorm veranderen en worden opgenomen in het hemelse rijk wanneer de Heer terugkomt?

Sommige mensen gaan af op de woorden van Paulus wat betreft het wachten op de Heer om in het hemelse koninkrijk te worden opgenomen: “In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen” (1 Cor. 15 : 52). Zij geloven dat hoewel we nog altijd voortdurend zondigen, zonder afstand te nemen van de ketenen van onze zondige aard, de Heer ons beeld onmiddellijk zal veranderen en ons naar het hemelse koninkrijk zal voeren wanneer Hij komt. Volledige tekst

‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 3 - Wat wordt er in Openbaring bedoelt als er staat dat niemand mag toevoegen aan de profetieën?

‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ film clip 3 - Wat wordt er in Openbaring bedoelt als er staat dat niemand mag toevoegen aan de profetieën?

Openbaring hoofdstuk 22, vers 18 zegt: “Ik verklaar tegenover eenieder die de ​profetie​ van dit ​boek​ hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit ​boek​ beschreven zijn.” Zou u willen weten wat de echte betekenis is van deze woorden? Deze video laat u het antwoord zien. Volledige tekst

Wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel?

Alle gelovigen verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus, om opgenomen te worden in de lucht en de Heer te ontmoeten. Maar wat is de ware betekenis van opname in de Bijbel? Volledige tekst

Wat is de weg naar het eeuwige leven?

God is de bron waaruit het levenswater vloeit en Hij heeft het eeuwige leven. Maar hebben wij als gelovigen in de Heer de weg naar het eeuwige leven? Lees verder om meer te weten te komen … Volledige tekst

Wat is waar geloof in God? Hoe moet men in God geloven om Zijn lof te verkrijgen?

‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpe… Volledige tekst

Het werk van de Heilige Geest en het werk van Satan

Hoe vat je de details in de geest? Hoe werkt de Heilige Geest in mensen? Hoe werkt Satan in mensen? Hoe werken boze geesten in mensen? En waarin komt dit werk tot uiting? Wanneer er iets met je gebeurt, komt dat dan van … Volledige tekst

Wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe wordt het werk van de Heilige Geest gemanifesteerd?

Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve leiding en positieve verlichting. Daaronder kunnen mensen niet passief blijven. Het geeft hun troost, geloof en vastberadenheid en helpt hen na te streven dat ze d… Volledige tekst

Wat is het verschil tussen een goede dienstknecht en een slechte dienstknecht?

Het werk van een gekwalificeerde werker kan mensen op de juiste weg helpen en hen helpen dieper de waarheid in te duiken. Het werk dat hij doet kan mensen voor God brengen. Daarnaast kan het werk dat hij doet variëren va… Volledige tekst

Wat is het verschil tussen het kaf en het koren?

Relevante woorden van God:Zoals ik al zei, heeft Satan degenen die mij dienen gestuurd om mijn management te verstoren. Deze dienstdoeners zijn onkruid, toch verwijst tarwe niet naar de eerstgeboren zonen, maar veeleer n… Volledige tekst