Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 4

19 februari 2019

Bekijk de hele film: Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Weet u hoe de Heer aan de deur zal kloppen? https://nl.kingdomsalvation.org/videos/knocking-at-the-door-movie.html

Christelijke film ‘Kloppen aan de deur’ Clip 4 - De Heer klopt bij je aan: heb je Zijn stem gehoord? (1)

De Kerk van Almachtige God: https://nl.godfootsteps.org/

Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/

Bliksem uit het oosten: https://nl.easternlightning.org/

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

#Jezus #christus #Kerk #Heilig #Bijbel #christendom #Christelijk #Verlangen #Openbaring

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger