De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

168 De symbolen van Gods Overwinning

Snelheid

168 De symbolen van Gods Overwinning

I

De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag.

Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden,

gehoorzamen alle regels van God.

God zal dan een groep mensen hebben die Hem op aarde aanbidden.

Hij zal ook een koninkrijk hebben gebouwd dat Hem ook op aarde aanbidt.

Hij zal ook een koninkrijk hebben gebouwd dat Hem ook op aarde aanbidt.

II

Hij zal de eeuwige overwinning op aarde hebben.

Zij die tegen 'M zijn zullen voor eeuwig vergaan.

Dit zal Zijn intenties herstellen toen Hij de mens schiep.

Het zal Zijn intenties herstellen in 't creëren van alle dingen,

en 't zal Zijn gezag op aarde herstellen,

Zijn gezag over alle dingen en over al Zijn vijanden.

Dit zijn de symbolen van Gods overwinning, van Zijn totale overwinning.

Dit zijn de symbolen van Gods overwinning, van Zijn totale overwinning.

III

Vanaf nu zal de mensheid tot rust komen,

een leven binnengaan dat 't juiste pad volgt.

God zal ook de eeuwige rust binnengaan met de mensheid,

het eeuwige leven binnengaan dat gedeeld wordt door God en de mens.

Vuil en opstand op aarde zullen allemaal verdwijnen.

Weeklacht op aarde zal verdwijnen, zal allemaal verdwijnen.

Alle mensen op aarde die tegen God zijn, zullen er niet meer zijn.

Alleen God en geredde mensen zijn degenen die zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.

Alleen Gods scheppingen zullen blijven.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De originele mensen waren levende wezens met een ziel

Volgende:God schept een mooiere toekomst voor de mensheid

Gerelateerde media