De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

145 Het symbool van Gods gezindheid

Snelheid

145 Het symbool van Gods gezindheid

I

De gezindheid van God is inclusief Zijn liefde en troost voor de mensheid,

inclusief Zijn haat en grondig begrip van de mensheid.

De gezindheid van God,

de gezindheid van God is iets dat de Heerser van alle dingen

of de Heer van de hele schepping bezit.

De gezindheid van God staat voor eer en kracht en nobelheid,

representeert grootsheid en oppermacht.

De gezindheid van God.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

II

De gezindheid van God is het symbool van gezag, van al het rechtvaardige,

en van al het schone en het goede.

De gezindheid van God, symboliseert dat God niet onderdrukt kan worden

of aangevallen door de duisternis of een vijandige macht.

Geen wezen kan of mag Hem beledigen.

De gezindheid van God is het symbool van de hoogste macht.

De gezindheid van God.

Niemand kan Zijn werk of dispositie verstoren.

God zwoegt voor eeuwig voor de overleving van de mensheid,

maar de mens geeft nooit iets aan het licht of aan de rechtvaardigheid.

III

Voor een tijdje kan de mens werken, maar hij kan geen klappen incasseren.

Want het werken van de mens is altijd voor zichzelf en nooit voor anderen.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

De mens is eeuwig zelfzuchtig, God is eeuwig onbaatzuchtig.

God is de bron van al het rechtvaardige, goede en mooie,

terwijl de mens de opvolger en uitdrager is van alle kwaad en lelijkheid.

Gods rechtvaardige en prachtige wezen zal nooit veranderen.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

God zwoegt voor eeuwig voor de overleving van de mensheid,

maar de mens geeft nooit iets aan het licht of aan de rechtvaardigheid.

Voor een tijdje kan de mens werken, maar hij kan geen klappen incasseren,

want het werken van de mens is altijd voor zichzelf.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Gods rechtvaardige en prachtige wezen zal nooit veranderen,

Hij zal het wezen dat Hij heeft nooit veranderen.

Maar de mens kan altijd en overal zijn rug keren

naar rechtvaardigheid, en God kwijt raken.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods essentie is vol van waardigheid

Volgende:De symbolische betekenis van Gods toorn

Gerelateerde media

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • De betekenis van Gods verschijning

  I De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn …

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …