We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

145 Het symbool van Gods gezindheid

Snelheid

145 Het symbool van Gods gezindheid

I

De gezindheid van God is inclusief Zijn liefde en troost voor de mensheid,

inclusief Zijn haat en grondig begrip van de mensheid.

De gezindheid van God,

de gezindheid van God is iets dat de Heerser van alle dingen

of de Heer van de hele schepping bezit.

De gezindheid van God staat voor eer en kracht en nobelheid,

representeert grootsheid en oppermacht.

De gezindheid van God.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

II

De gezindheid van God is het symbool van gezag, van al het rechtvaardige,

en van al het schone en het goede.

De gezindheid van God, symboliseert dat God niet onderdrukt kan worden

of aangevallen door de duisternis of een vijandige macht.

Geen wezen kan of mag Hem beledigen.

De gezindheid van God is het symbool van de hoogste macht.

De gezindheid van God.

Niemand kan Zijn werk of dispositie verstoren.

God zwoegt voor eeuwig voor de overleving van de mensheid,

maar de mens geeft nooit iets aan het licht of aan de rechtvaardigheid.

III

Voor een tijdje kan de mens werken, maar hij kan geen klappen incasseren.

Want het werken van de mens is altijd voor zichzelf en nooit voor anderen.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

De mens is eeuwig zelfzuchtig, God is eeuwig onbaatzuchtig.

God is de bron van al het rechtvaardige, goede en mooie,

terwijl de mens de opvolger en uitdrager is van alle kwaad en lelijkheid.

Gods rechtvaardige en prachtige wezen zal nooit veranderen.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

God zwoegt voor eeuwig voor de overleving van de mensheid,

maar de mens geeft nooit iets aan het licht of aan de rechtvaardigheid.

Voor een tijdje kan de mens werken, maar hij kan geen klappen incasseren,

want het werken van de mens is altijd voor zichzelf.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Gods rechtvaardige en prachtige wezen zal nooit veranderen,

Hij zal het wezen dat Hij heeft nooit veranderen.

Maar de mens kan altijd en overal zijn rug keren

naar rechtvaardigheid, en God kwijt raken.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods essentie is vol van waardigheid

Volgende:De symbolische betekenis van Gods toorn

Gerelateerde media

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • De vleesgeworden God beëindigt Gods management in de laatste dagen

  I God werkt in het vlees en spreekt in het vlees, om de mens beter te kunnen overwinnen. Toen God voor het eerst vlees werd, verloste Hij de mens en v…

 • Jobs houding jegens Gods zegeningen

  I Job geloofde in zijn hart dat al wat hij bezat was geschonken door God en niet door zijn eigen hand. Hij zag zijn zegeningen niet, als iets om voord…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …