38 Vreugde in het kerkelijk leven

I

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

God geeft niet om hoe goed we de waarheid zien,

maar om ons ware woord. We delen kennis en ervaring,

steunen elkaar, we gaan voorwaarts hand in hand.

We begrijpen de waarheid, reflecteren op onszelf,

zien verdorvenheid en fouten.

Gebeden zijn wat we voelen, we spreken tot God uit ons hart.

Hoe meer we over Zijn woorden en

de waarheid praten hoe meer wij ze begrijpen.

We hebben Gods liefde geproefd.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!


II

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

Wanneer we praten over de woorden van God,

wat we hebben geleerd en meegemaakt,

krijgen we verlichting van de Heilige Geest.

Gods licht schijnt op ons neer.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!


III

God schikt alles voor ons, zodat wij vervolmaakt kunnen worden.

Nu kennen we Gods wil en Zijn hart, alles is opdat wij waarheid krijgen.

Door Gods waarheid te beoefenen, Zijn woord,

krijgen we meer waarheid, meer realiteit.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God! En ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

Onze plicht trouw vervullen, getuigenis dragen voor Gods wil.

Vorige: 37 We kunnen niet stoppen met het zingen van liefdesliederen voor God

Volgende: 39 We komen tezamen in de kerk

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek