We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

147 Er bestaat zo’n groep mensen

1

Staand voor Gods zetel ondergingen we oordeel en zuivering, we hebben de waarheid begrepen en zijn bevrijd.

Broeders en zusters houden van elkaar; de vreugde die het leven van de kerk brengt, is ongeëvenaard.

Onze verdorven gezindheden zijn gereinigd, we zingen en dansen en loven God ten zeerste.

De heilige stad in de hemel is naar de wereld gekomen, een wieg van vreugde is waar wij wonen.

2

In de verte klinkt een politiesirene, de soldaten van de grote rode draak komen het huis binnenvallen.

Een pistoolschot klinkt, we worden gesommeerd ons niet te bewegen, maar wanhopig vluchten we allemaal alle kanten op.

Later komen we zoals altijd bij elkaar om Gods woorden te eten en drinken; van angst weten de lafaards niet meer hoe ze het hebben.

Wie werkelijk naar God verlangt, worstelt zich voorwaarts ondanks gevaar, er zijn er die over deze smalle weg durven gaan.

3

De beproeving van de dienstdoeners verdrukt onze harten, door loutering groeit de stroom van onze tranen uit tot rivieren.

Wij zweren een eed van trouw om dienst te doen tot het einde, door onze hopeloosheid heen kunnen we de hand van God onderscheiden.

Wanneer we gewillig zijn om te dienen, maakt God van ons Zijn volk; ik ben bereid alles voor Hem te doen, zelfs als mij wordt gevraagd te sterven.

In een warme stroom van liefde voor God, bemint elk van Gods uitverkorenen Hem.

4

Passage na passage van Gods woorden komt over ons oordelen alsof er een stortvloed van regen over ons neerdaalt, zij doorboren onze harten als een scherp zwaard.

Wij worden allen overwonnen en werpen ons neer op de grond; we voelen onnoemelijke pijn, alsof vuur ons foltert.

We zien asgrauw en zijn beschaamd, de waarheid over onze verdorvenheid is volledig blootgelegd.

We hebben de waarheid begrepen en onszelf leren kennen, zonder klagen aanvaarden we al Gods orkestraties.

5

Beproevingen en tegenspoed doorstonden we, onze redding wonnen we, we zijn overwonnen door Gods woorden en tot Zijn volk geworden.

Ons geloof wordt praktischer, we geloven oprecht en we loven de almacht en wijsheid van God.

Alle woorden van Almachtige God zijn de waarheid, Hij is de vleesgeworden praktische God.

Mij kan men niet overhalen te vertrekken; het zijn van een dienstdoener is mijn goede vriend geworden.

6

Ik ben vastberaden om een nieuwe mens te worden, bewustzijn en verstand zijn de kenmerken van menselijkheid.

Boosdoeners verrichten kwade werken en worden ontmaskerd en geëlimineerd; wie de waarheid in praktijk brengt, geniet de goedkeuring van God.

Door beproevingen en tegenspoed is een groep overwinnaars ontstaan, ons vaste voornemen is God tot het einde te volgen.

We streven de waarheid na en hebben allen schitterende getuigenissen; Gods zegeningen vallen oprechte mensen toe.

Vorige:Tegenspoed sterkt mijn liefde voor God

Volgende:Wie geeft er om Gods hart?

Gerelateerde media