147 Er bestaat zo’n groep mensen

1

Staand voor Gods zetel ondergingen we oordeel en zuivering, we hebben de waarheid begrepen en zijn bevrijd.

Broeders en zusters houden van elkaar; de vreugde die het leven van de kerk brengt, is ongeëvenaard.

Onze verdorven gezindheden zijn gereinigd, we zingen en dansen en loven God ten zeerste.

De heilige stad in de hemel is naar de wereld gekomen, een wieg van vreugde is waar wij wonen.

2

In de verte klinkt een politiesirene, de soldaten van de grote rode draak komen het huis binnenvallen.

Een pistoolschot klinkt, we worden gesommeerd ons niet te bewegen, maar wanhopig vluchten we allemaal alle kanten op.

Later komen we zoals altijd bij elkaar om Gods woorden te eten en drinken; van angst weten de lafaards niet meer hoe ze het hebben.

Wie werkelijk naar God verlangt, worstelt zich voorwaarts ondanks gevaar, er zijn er die over deze smalle weg durven gaan.

3

De beproeving van de dienstdoeners verdrukt onze harten, door loutering groeit de stroom van onze tranen uit tot rivieren.

Wij zweren een eed van trouw om dienst te doen tot het einde, door onze hopeloosheid heen kunnen we de hand van God onderscheiden.

Wanneer we gewillig zijn om te dienen, maakt God van ons Zijn volk; ik ben bereid alles voor Hem te doen, zelfs als mij wordt gevraagd te sterven.

In een warme stroom van liefde voor God, bemint elk van Gods uitverkorenen Hem.

4

Passage na passage van Gods woorden komt over ons oordelen alsof er een stortvloed van regen over ons neerdaalt, zij doorboren onze harten als een scherp zwaard.

Wij worden allen overwonnen en werpen ons neer op de grond; we voelen onnoemelijke pijn, alsof vuur ons foltert.

We zien asgrauw en zijn beschaamd, de waarheid over onze verdorvenheid is volledig blootgelegd.

We hebben de waarheid begrepen en onszelf leren kennen, zonder klagen aanvaarden we al Gods orkestraties.

5

Beproevingen en tegenspoed doorstonden we, onze redding wonnen we, we zijn overwonnen door Gods woorden en tot Zijn volk geworden.

Ons geloof wordt praktischer, we geloven oprecht en we loven de almacht en wijsheid van God.

Alle woorden van Almachtige God zijn de waarheid, Hij is de vleesgeworden praktische God.

Mij kan men niet overhalen te vertrekken; het zijn van een dienstdoener is mijn goede vriend geworden.

6

Ik ben vastberaden om een nieuwe mens te worden, bewustzijn en verstand zijn de kenmerken van menselijkheid.

Boosdoeners verrichten kwade werken en worden ontmaskerd en geëlimineerd; wie de waarheid in praktijk brengt, geniet de goedkeuring van God.

Door beproevingen en tegenspoed is een groep overwinnaars ontstaan, ons vaste voornemen is God tot het einde te volgen.

We streven de waarheid na en hebben allen schitterende getuigenissen; Gods zegeningen vallen oprechte mensen toe.

Vorige: 146 Tegenspoed sterkt mijn liefde voor God

Volgende: 149 Wie geeft er om Gods hart?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek