We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

651 Je dient positieve vooruitgang na te streven

God hoopt dat mensen Gods wil kunnen begrijpen, dat ze kunnen samenwerken om God te behagen omwille van gezamenlijke idealen en samen kunnen voortgaan op de weg naar het koninkrijk. Welke noodzaak is er om met onnodige opvattingen te komen? Wiens bestaan tot op de dag van vandaag is niet omwille van God geweest? En aangezien dit zo is, wat voor noodzaak is er dan voor verdriet, droefheid en gezucht? Daar heeft niemand baat bij. Het hele leven van mensen is in Gods handen en als het niet om hun vastberadenheid voor Gods aangezicht was, wie zou er dan voor niets willen leven in deze lege mensenwereld? Waarom moeite doen? Als ze zich in en uit de wereld haasten en niets voor God doen, zal hun hele leven dan niet verspild zijn? Zelfs als God je daden niet noemenswaardig vindt, zul je niet blij glimlachen op het moment dat je sterft? Je dient positieve vooruitgang na te streven, geen negatieve achteruitgang – is dit geen betere praktijk?

Naar ‘Hoofdstuk 39’ van’ Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De uitdrukkingen in bezit van hen die zijn vervolmaakt

Volgende:God vervolmaakt alleen hen die waarlijk van Hem houden

Gerelateerde media

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen

  I God werd vlees in de laatste dagen om het werk te doen dat Hij moest doen, om Zijn bediening van woorden uit te voeren. Hij werkt persoonlijk onder …

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De mens is geen speelgoed voor Hem.

 • Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend

  I Zij, die accepteren dat God toekijkt zijn zij die kennis van God nastreven. Zij accepteren graag Gods woorden. Ze zullen Gods erfenis en zegeningen …

 • Niemand is zich bewust van Gods aankomst

  I Niemand is zich bewust van Gods aankomst, niemand verwelkomt Zijn komst. En bovendien, niemand weet alle dingen die Hij zal doen. II Het leven van d…