173 Zeven donderslagen komen er van de troon

Vocale begeleiding: Zeven donderslagen komen er van de troon, doen het universum schudden, werpen hemel en aarde omver, en weerklinken door het uitspansel!

1 Het geluid is zo doordringend, dat mensen er niet aan kunnen ontsnappen of zich ervoor kunnen verstoppen. Bliksemflitsen en donderslagen worden uitgestuurd, waardoor hemel en aarde in een ogenblik op hun kop worden gezet en mensen op de rand van de dood staan. Dan komt er bliksemsnel een hevige regenstorm uit de lucht vallen en veegt de hele kosmos aan! Zowel de donderslagen als de kille schittering van bliksemflitsen laten mannen rillen van angst! Het scherpe tweesnijdende zwaard slaat neer op de zonen der rebellie. Er zullen golven van geklaag losbreken. Sommigen worden gewekt uit hun sluimering en zeer verontrust, zoeken ze diep in hun ziel en haasten zich terug voor de troon. Ze houden op met misleiden en bedriegen en misdaden begaan en het is voor zulke mensen niet te laat om gewekt te worden.

2 Ik kijk toe vanaf de troon. Ik kijk diep in de harten van de mensen. Ik red hen die oprecht en vurig naar mij verlangen en ik heb medelijden met hen. Ik zal hen die, meer dan al het andere, mij in hun hart liefhebben, die mijn wil begrijpen en die mij volgen tot aan het einde van de weg, in de eeuwigheid redden. Van nu af aan wordt het oordeel van de grote witte troon geopenbaard aan de menigten en aan alle mensen wordt aangekondigd dat het oordeel is begonnen! Er is geen twijfel mogelijk dat allen die niet uitspreken wat in hun hart is, zij die twijfelen en niet zeker durven zijn, zij die hun tijd verdoen, zij die mijn wensen begrijpen maar niet bereid zijn ze in praktijk te brengen, zij moeten geoordeeld worden.

Van de troon tot aan de uiteinden van het hele universum weerklinken de zeven donderslagen. Een grote groep mensen zal gered worden en zich onderwerpen voor mijn troon.

3 Terwijl ze dit levenslicht volgen, zoeken mensen naar een manier om te overleven en ze zijn niet bij machte zichzelf te helpen, maar komen naar mij, om neer te knielen in aanbidding, hun monden roepen de naam van de almachtige ware God. Laat hen aan de einden van de aarde zien dat ik rechtvaardig ben, dat ik trouw ben, dat ik liefde ben, dat ik barmhartigheid ben, dat ik majesteit ben, dat ik laaiend vuur ben, en dat ik ten slotte genadeloos oordeel ben. Alle mensen zijn oprecht overtuigd en niemand durft mij nogmaals te weerstaan, te oordelen of te lasteren. Laat het bekend zijn tot aan de einden van het universum en moge ieder mens het weten: Almachtige God is de enig ware God. Alle naties en volken zullen zich aan mij onderwerpen tot in alle eeuwigheid!

Naar ‘Hoofdstuk 35’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 172 De Koning van het koninkrijk is zegevierend

Volgende: 174 Degene die de zeven donderslagen ontketent

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek