284 Ben jij iemand die vervolmaakt wil worden door God?

Intro

Als je één van hen bent die ernaar streeft vervolmaakt te worden,

dan zul je getuigenis hebben afgelegd en zeggen:


Couplet 1

“In elke stap van het werk dat God doet,

heb ik Zijn tuchtiging en oordeel aanvaard.

Hoewel ik veel heb geleden, heb ik Gods werk verkregen,

Zijn rechtvaardigheid gekend en hoe Hij de mens vervolmaakt.


Couplet 2

De rechtvaardige gezindheid van God bracht me zegeningen en genade,

en Zijn oordeel heeft me gered, gezuiverd en beschermd.

Door de strenge woorden van God, Zijn tuchtiging en oordeel,

ben ik gered en ken ik Hem.


Refrein

Dat is het pad van hen die vervolmaakt worden;

dat is de kennis waarvan zij spreken.

Zij hebben het leven verkregen, zijn zoals Petrus,

zij die Gods eigen waarheid bezitten.

Wanneer zij dit pad lopen tot aan het eind,

zullen tuchtiging en oordeel hen reinigen.

Ze zullen worden bevrijd van Satan en worden gewonnen door God.


Couplet 3

En vandaag heb ik gezien, dat wij als wezens van God,

niet alleen genieten van wat de Schepper heeft gemaakt,

maar wat nog belangrijker is,

dat de schepsels van God moeten genieten van

Zijn rechtvaardige oordeel en gezindheid.


Couplet 4

Omdat Gods gezindheid de vreugde van de mens waardig is,

en verdorven schepsels moeten genieten van Zijn rechtvaardigheid.

Er is tuchtiging en oordeel en ook grote liefde.

Al kan ik Gods liefde niet geheel winnen,@haar zien is al een zegen.”


Refrein

Dat is het pad van hen die vervolmaakt worden;

dat is de kennis waarvan zij spreken.

Zij hebben het leven verkregen, zijn zoals Petrus,

zij die Gods eigen waarheid bezitten.

Wanneer zij dit pad lopen tot aan het eind,

zullen tuchtiging en oordeel hen reinigen.

Ze zullen worden bevrijd van Satan en worden gewonnen door God.

Door God.


Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 283 Laat God binnen in je hart

Volgende: 285 Gods liefde moet in het echte leven worden ervaren

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

83 Het effect van een waarachtig gebed

Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek