We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

978 Zoek de waarheid om verandering van gezindheid te verkrijgen

1 Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid bereiken: Dit is iets wat je moet begrijpen, en heel goed begrijpen ook. Als je niet voldoende begrip van de waarheid hebt, zul je je makkelijk vergissen en op het verkeerde pad terechtkomen. Als je de waarheid werkelijk bezit, zal het pad dat je volgt logischerwijze het juiste pad zijn. Zonder de waarheid is het gemakkelijk kwaad te doen, en zul je het ondanks jezelf doen. Als je bijvoorbeeld arrogantie en verwaandheid in je had, zou je het onmogelijk vinden om God niet te trotseren. Je zou je gedwongen voelen om Hem te trotseren. Je zou het niet expres doen, je zou het doen omdat je arrogante en verwaande natuur over je heerst. Door je arrogantie en verwaandheid zul je op God neerkijken en Hem als onbelangrijk beschouwen, daardoor zou je jezelf verheffen, daardoor zou je jezelf voortdurend op de voorgrond plaatsen, en daardoor zou je ten slotte op Gods plaats gaan zitten en getuigenis afleggen voor jezelf. Uiteindelijk zou je je eigen ideeën, gedachten en opvattingen maken tot waarheden die moeten worden aanbeden. Zie toch hoeveel kwaad wordt gedaan door mensen die in de greep zijn van hun arrogante en verwaande natuur!

2 Om hun kwade daden op te lossen, moeten ze eerst het probleem van hun natuur oplossen. Zonder verandering in hun gezindheid zou het niet mogelijk zijn dit probleem tot een fundamentele oplossing te brengen. Wanneer je enig begrip van God hebt, wanneer je je eigen verdorvenheid kunt zien en de verachtelijkheid en lelijkheid van arrogantie en verwaandheid kunt herkennen, zul je vervuld worden van walging en er ziek en overstuur van worden. Je zult in staat zijn bewust wat dingen te doen om God tevreden te stellen en je daarbij op je gemak voelen. Je zult bewust getuigenis kunnen geven voor God en daarbij vreugde voelen. Je zult jezelf bewust ontmaskeren, je eigen lelijkheid blootleggen, en daarbij zul je je van binnen goed en in een betere geestesgesteldheid voelen. De eerste stap bij het nastreven van een verandering in je gezindheid is dus het streven Gods woord te begrijpen en binnen te gaan in de waarheid. Alleen door de waarheid te begrijpen kun je onderscheidingsvermogen krijgen. Alleen met onderscheidingsvermogen kun je dingen grondig begrijpen. Alleen door dingen grondig te begrijpen kun je het vlees verzaken en, stap voor stap, op het juiste spoor komen met je geloof in God.

Naar ‘Zoek de waarheid om verandering van gezindheid te verkrijgen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Dit lijden ondergaan heeft diepe betekenis

Volgende:Wat je moet bezitten om de waarheid te beoefenen

Gerelateerde media